Drogi Widzu, podczas świadczenia usług przetwarzamy dostarczane przez Ciebie dane zgodnie z naszą Polityką RODO. Kliknij aby dowiedzieć się jakie dane przetwarzamy, jak je chronimy oraz o przysługujących Ci z tego tytułu prawach. Informujemy również, że nasza strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Podczas korzystania ze strony pliki cookies zapisywane są zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych oraz wyłączyć obsługę plików cookies, informacje jak to zrobić przeczytasz tutaj i tutaj. X
STRONA GŁÓWNA / REPERTUAR / ZAPOWIEDZI / WYDARZENIA / FESTIWALE / KINO / CENY BILETÓW / KONTAKT
FOTORELACJE / ZŁOTY GLAN / EDUKACJA FILMOWA / CHARLIE OUTSIDE / OPEN CINEMA / SKLEP / POLITYKA RODO


CAMERIMAGE 2007
24 listopada - 1 grudnia, kino Charlie


Wstęp   Plakat   Program projekcji w kinie Charlie   Opisy filmów


DUŻA SALA


Trivial

Washed-out Detective Jacques Renard just got out of the mental hospital. Back in the police force, he is being assigned to insignificant cases. Until the day he meets a mysterious woman who asks for his help. Before disappearing, she gives him a clue: Room 217, Hotel Riviera. Detective Renard starts investigating, uncovering a web of family secrets linked to a beautiful dead actress, who looks just like the woman he met.

Detektyw Jacques Renard właśnie wyszedł ze szpitala psychiatrycznego. Po powrocie na służbę w policji, zlecane mu są tylko drobne sprawy. Sytuacja zmienia się w dniu, w którym poznaje tajemniczą kobietę proszącą go o pomoc. Zanim znika daje mu jedną wskazówkę: Pokój 217, Hotel Riviera. Detektyw Renard rozpoczyna śledztwo, odkrywając sieć rodzinnych tajemnic, związanych z nieżyjącą piękną aktorką, wyglądającą jak kobieta, którą spotkał.


Free to Leave

For a moment the otherwise proper station master Thomas Hudetz is distracted by Anna's flirtatious behavior. This results in a catastrophic train accident with countless deaths. Thomas and Anna lie to escape blame, and this lie about their shared guilt forges their bond and changes and ends yet more lives.

Thomas Hudetz, odpowiedzialny zazwyczaj zawiadowca stacji, przez moment zostaje rozproszony przez flirtującą z nim Annę. Wynikiem jest tragiczny wypadek kolejowy z niealiczoną ilością ofiar śmiertelnych. Thomas i Anna, aby uniknąć konsekwencji kłamią, a to kłamstwo dotyczące ich wspólnej winy utwierdza więź między nimi a także zmienia oraz kończy życie jeszcze wielu innych ludzi.


Adam and the Devil

On the first day of Ramadan, Hasan arrives at a railway station in the middle of the Anatolian wilderness. He has with him a young wife and a young daughter. He has heard that the small station community needs an imam to lead the prayer ritual and teach the children Koran during the holy month. Before too long, realizing how aloof he is with his wife and daughter and through a series of events, the townspeople decide that for all his impassioned preaching, his mellifluous calls to prayer and committed worship, Hasan is essentially a cruel and heartless man and they start to develop an almost hostile attitude towards the imam.

Hasan dociera pierwszego dnia Ramadanu wraz z młodą żoną i córką na dworzec kolejowy na pustkowiu Turcji. Słyszał, że lokalna społeczność poszukuje imama, który będzie przewodniczył rytualnym modlitwom i uczył dzieci. Nie minęło dużo czasu, gdy ludzie z miasteczka zdali sobie sprawę, że Hasan nie żyje blisko z żoną i córką, a seria wydarzeń spowodowała, że rozpoznali w nim okrutnego i bezdusznego człowieka, wobec którego przyjęli wrogą postawę.


Moving True Story Of a Woman Ahead Of Her Time, The

Costume drama about the turbulent marriage of Sjoukje Bokma de Boer (best-known under her writer's pseudonym Nynke van Hichtum) to the Socialist leader Pieter Jelles Troelstra at the start of the last century.

Dramat kostiumowy osadzony w realiach początku zeszłego stulecia opowiadający o burzliwym małżeństwie Sjoukje Bokma de Boer (lepiej znanej pod jej pisarskim pseudonimem Nynke van Hichtum) z przywódcą socjalistów - Pieter Jelles Troelstra.


Deepfrozen

Ronnie lives in a small sleepy village and is the owner of a small company for deep-frozen goods. Daydreams, contact ads, the firemen's brassband, the weekly visits at his shrink and his buddy Lars' cynical remarks about air guitar and vinyl-records are the highlights of Ronnie's life. Already, as a kid, he suffered from being under the pressure of his power- and manhood-fixed mother. Ronnie's feelings are as deep-frozen as his goods, until the day when the local priest hires the young girl named Zoya, as housekeeper. Within days, Zoya turns all the men of the village mad and horny. Also Ronnie falls for Zoya and, well yes, lucky for once, marries her. However, since the presence of Zoya, strange things have happened in the village. Everybody who tries to search in Zoya's unkown past dies, disappears. Slowly that well-known fear sneaks into Ronnie's body: men's fear of women.

Ronnie mieszka w małej sennej wsi i jest właścicielem firmy zajmującej się mrożonkami. Sny na jawie, odpowiadanie na ogłoszenia, strażacka orkiestra dęta, cotygodniowe wizyty u psychologa i cyniczne uwagi jego kolegi, Larsa, to główne wydarzenia w życiu Ronniego. Już jako dziecko doświadczał presji ze strony jego matki, obsesyjnie nastawionej do męskości i władzy. Uczucia Roniego są tak zimne jak jego mrożonki. Aż do dnia, w którym miejscowy ksiądz wynajmuje młodą dziewczynę o imieniu Zoya, jako gospodynię. W ciągu kilku dni Zoya sprawia, że męska cześć wsi zaczyna szaleć z podniecenia. Także Ronnie zakochuje się i po raz pierwszy szczęście się do niego uśmiecha - Zoya zostaje jego żoną. Jednak od czasu pojawienia się dziewczyny, we wsi dzieją się dziwne rzeczy. Każdy, kto próbuje dowiedzieć się czegoś o jej tajemniczej przeszłości umiera lub znika. Powoli w życie Ronniego wkrada się ten znany strach: strach mężczyzny przed kobietą.


Guernsey

Anna lives quietly with her husband and her 3-year-old son in the suburbs of a major city. She regularly travels to developing countries where she works as a consultant in irrigation projects. During one of her visits to Egypt, one of her colleagues commits suicide. It's Anna who discovers the body. Even though Anna didn't really know the woman, her unexpected death makes a big impression. For the first time, she realizes that you can remain unknown even to those you have most dear.

Anna prowadzi spokojne życie ze swoim mężem i trzyletnim synem na przedmieściach dużego miasta. Często wyjeżdża do pracy jako konsultant projektów nawadniania w krajach rozwijających się. Podczas podróży do Egiptu, jedna z jej koleżanek popełnia samobójstwo i to właśnie Anna znajduje ciało. Pomimo że nie znała jej zbyt dobrze, nieoczekiwana śmierć koleżanki bardzo mocno na nią wpłynęła. Po raz pierwszy zdała sobie sprawę z tego, że można zostać nieznajomym nawet dla tych, którzy są ci najbliżsi.


Perl Oder Pica

The adventures of Norbi, the mischievous 12-year-old son of a pious shop owner in the 1962 mining town of Esch. Norbi's parents are essentially proper citizens who run a small stationery shop, are appropriately god-fearing and endlessly worried about the education of Norbi and his older sister Josette in a time that saw the flowering of readily available comic books, rock music and cigarettes.

Przygody Norbiego, psotnego dwunastoletniego chłopca, syna pobożnego sklepikarza w roku 1962 w górniczym mieście Esch. Rodzice Norbiego są przykładnymi obywatelami, którzy prowadzą mały sklep papierniczy. Są stosownie bogobojni i nieustannie martwią się o wychowanie Norbiego i jego starszej siostry Josette w czasach, w których rozkwita dostępność komiksów, muzyki rockowej i papierosów.


Black Swans

Lumen is a quiet and poetic family drama of dependency and self-abandonment and portrays the everyday life and existential conflicts of a person suffering from light allergy.

Lumen poetycko opowiada o dramacie rodzinnym, zależności i samotności zarazem, portretuje codzienne życie i problemy osoby cierpiącej na alergię.


Wild Mussels

Tragicomical story about three boys growing up on a desolate island in the forgotten southwest part of Holland. The restless Leen wants to break free form the silent island, where there is nothing to do but to hang or drive around. However, he doesn't know exactly what he wants to run from- the loneliness on the island, his mother, or from himself? He dreams about a more satisfying, wilder life.

Tragikomiczna historia o trzech chłopcach dorastających na opustoszałej wyspie w zapomnianej południowo-zachodniej części Holandii. Niespokojny Leen chce się wyrwać z tej spokojnej wyspy, gdzie jedynym zajęciem jest włóczenie się po okolicy. Sam jednak nie bardzo wie, od czego chce uciec - samotności na wyspie, swojej matki czy od samego siebie. Marzy mu się życie pełne przygód, które będzie mu dostarczać więcej satysfakcji.


After the Wedding

Jacob Petersen has dedicated his life to helping street children in India. When the orphanage he heads is threatened by closure, he receives an unusual offer. A Danish businessman, Jřrgen, offers him a donation of $4 million dollars. There are, however, certain conditions... Not only must Jacob return to Denmark, he must also take part in the wedding of Jřrgen's daughter. The wedding proves to be a critical juncture between past and future and catapults Jacob into the most intense dilemma of his life.

Jacob Petersen, pełen ideałów dyrektor upadającego sierocińca w Indiach, poświęcił życie opiece nad porzuconymi na ulicach dziećmi. Kiedy nad sierocińcem zawisła groźba likwidacji, Petersen dostaje niezwykłą ofertę pomocy. Nieznany duński biznesmen Jorgen, proponuje mu dotację w wysokości 4 milionów dolarów. Istnieje jednak pewien dziwny warunek... Jacob musi nie tylko wrócić do Danii, musi również wziąć udział w ślubie córki swego darczyńcy. Wesele okazuje się przełomowym momentem, swoistym łącznikiem pomiędzy przeszłością, a teraźniejszością. Jacob staje w obliczu największego dylematu w swoim życiu.


Twists of Fate (Korowód)

"Twists of Fate" tells a story of two generations of Poles: contemporary students and their parents. They are not able to communicate with each other. There is an emotional gap between them and also a difference between their opinions on history and in their moral dilemmas. Bartek, a student who makes his living by writing master's dissertations, comes into possession of a coat and a file left on a train by another passenger. When the telephone in the coat's pocket rings he doesn't hesitate to answer it. From now on his life begins to change...

"Korowód" to historia dwóch pokoleń Polaków: współczesnych studentów i ich rodziców. Jedni z drugimi nie potrafią się porozumieć. Dzieli ich nie tylko emocjonalna przepaść, ale również ocena historii i przeżywane dylematy moralne. Bartek, student zarabiający na życie pisaniem prac magisterskich, pewnego dnia dostaje w posiadanie płaszcz i teczkę, którą zostawia jadący z nim pociągiem pasażer. Kiedy w kieszeni płaszcza dzwoni telefon, chłopak nie waha się go odebrać. Od tego momentu jego życie zacznie się zmieniać...


Far North

A dark epic tale set in the harsh beauty of the Arctic where Saiva and Anja struggle to survive on the frozen wastes. They are forced further North to escape Soldiers taking over their homeland and settle on a desolate island. One day a figure, Loki, appears on the ice and collapses, close to death. Despite her fears Saiva saves him. When Loki recovers, Saiva and Anja compete for his attention. A passionate relationship forms between Anja and Loki which leaves Saiva isolated. When the lovers plan to leave for a new life together, a desperate Saiva acts with terrifying and tragic consequences.

Tragiczna opowieść, której akcja rozgrywa się w surowym pięknie Arktyki. Saiva i Anja walczą o przetrwanie, żyjąc na lodowatym pustkowiu. Zmuszone by uciekać na północ przed inwazją żołnierzy, osiadają na opustoszałej wyspie. Pewnego dnia, na ich wyspie pojawia się Loki. Mimo lęku, Saiva ratuje umierającego mężczyznę. Kiedy Loki dochodzi do siebie, Saiva i Anja rywalizują o jego względy. Między nim a Anją pojawia się głębokie uczucie, co sprawia, że Saiva czuje się opuszczona. Kochankowie chcą odejść by rozpocząć nowe życie razem. Zachowanie zdesperowanej Saivy ma tragiczne konsekwencje.


Night Bus (Nocny Autobus)

Film based on a Europe-famous novel by Giampiero Rigosi under the same title. In a mysterious way, Leila and Franz find themselves in the middle of a fight for a micro-chip, which has a power to ruin an extremely influential man.

Ekranizacja popularnej w Europie książki autorstwa Giampiero Rigosi, pod tym samym tytułem. Tajemnicza geometria przeznaczenia rzuca Leilę i Franza w sam środek bezwzględnej walki o mikro-chip, który mógłby zrujnować niezwykle potężnego człowieka.


Nightwatching

The year 1642 marks the turning point in the life of the famous Dutch painter, Rembrandt, turning him from a wealthy respected celebrity into a discredited pauper. At the insistence of his pregnant wife Saskia, Rembrandt has reluctantly agreed to paint the Amsterdam Musketeer Militia in a group portrait that will later become to be known as The Nightwatch. He soon discovers that there is a conspiracy afoot with the Amsterdam merchants playing at soldiers maneuvering for financial advantage and personal power in, that time, the richest city in the Western World. Rembrandt stumbles on a foul murder.

Rok 1642 stanowi punkt zwrotny w życiu słynnego holenderskiego malarza. Rembrandt w krótkim czasie ze sławnej osobistości publicznej staje się zwykłym nędzarzem. Nie przeczuwając niczego złego, za namową swojej ciężarnej żony Saskii, Rembrandt zgadza się namalować grupowy portret Amsterdamskiej Milicji, znany później jako "Straż Nocna". W trakcie prac nad obrazem wpada na trop spisku członków Milicji, prominentnych amsterdamskich kupców, planujących przechwycenie władzy w tym najbogatszym z miast Zachodniego Świata tamtego okresu. Drążąc sprawę, Rembrandt odkrywa okropną zbrodnię, popełnioną przez Milicję.


All Will Be Well

A small town on the Polish coast. Paweł's mother is dying from cancer. To pray for her miraculous recovery, the 12-year-old boy, who has all the makings of the long-distance runner, sets off on a pilgrimage to the Sanctuary of Jasna Góra. He has to cover 350 km. Paweł is accompanied by Andrzej - a PE teacher fighting with his alcoholism and also by Piotr - his slightly retarded brother.

Małe nadmorskie miasteczko. Matka Pawełka umiera na raka. Aby wymodlić jej cudowne ocalenie 12-letni chłopiec - posiadający wyraźne zadatki na długodystansowca - wyrusza na pielgrzymkę do Częstochowy. Ma do pokonania ponad 350 km. Pawełkowi podczas biegu towarzyszy Andrzej - walczący z alkoholizmem nauczyciel wychowania fizycznego oraz Piotr - lekko opóźniony w rozwoju brat.


Caravaggio

Biography of Michelangelo Michele Merisie, the famous painter, exponent of the early baroque, who borrowed his artistic pseudonym from the name of his home town. Caravaggio was considered to be a figure as mysterious and fascinating as belligerent and dangerous. He interwove his spectacular successes with numerous brawls and hired thieves and prostitutes as models for his paintings, even the religious ones.

Biografia Michelangelo Merisiego, słynnego malarza, przedstawiciela wczesnego baroku, który swój pseudonim artystyczny zapożyczył od nazwy swojego rodzinnego miasta. Caravaggio uznawany był za postać tyleż tajemniczą i fascynującą, co awanturniczą i niebezpieczną. Spektakularne sukcesy przeplatał licznymi awanturami, a jako modeli do swoich obrazów, nawet tych religijnych, zatrudniał złodziei i prostytutki.


Island, The

Somewhere in Northern Russia in a small Russian Orthodox monastery lives an unusual man whose bizarre conduct confuses his fellow monks, while others who visit the island believe that the man has the power to heal, exorcise demons and foretell the future.

Gdzieś w północnej Rosji, w małym prawosławnym klasztorze mieszka niezwykły człowiek, którego dziwne zachowanie wprawia pozostałych zakonników w zakłopotanie. Natomiast ludzie odwiedzający wyspę wierzą, że człowiek ten posiada moc uzdrawiania i przepowiadania przyszłości.


Counterfeiters, The

The true story of Salomon Sorowitsch, counterfeiter extraordinaire. After getting arrested in a German concentration camp in 1944, he agrees to help the Nazi in an organized counterfeit operation set up to help finance the war effort.

Prawdziwa historia Salomona Sorowitscha, niezwykłego fałszerza. Po tym, jak został aresztowany i uwięziony w niemieckim obozie koncentracyjnym, decyduje się pomóc nazistom w przygotowanej operacji fałszerstwa, która ma pomóc sfinansować wojnę.


Strike

The film inspired by biography of Anna Walentynowicz, a model shipyard worker. After her dismissal, a cornucopia of strikes is set in motion. The woman comes back to push 21 postulates of "Solidarity". Thus she becomes one of the founders of Poland's Solidarity union. As postulates are signed, she withdraws, leaving politics to the others.

Film zainspirowany biografią Anny Walentynowicz, przodującej pracownicy stoczni. Jej wyrzucenie z pracy uruchamia lawinę strajków. Kobieta wraca by przeforsować 21 postulatów "Solidarności". Tym samym staje się jednym z fundatorów związku zawodowego "Solidarność". Kiedy postulaty zostają podpisane, wycofuje się, zostawiając politykę innym.


Black Night

Oscar is an entomologist at a museum, where he catalogs dead insects. The film presents his recollections of a grown man trying to get to grips with his life. The outside world is in perpetual night. Trapped between desire and repulsion, and inspired by his lost paradise of childhood loves, Oscar gradually abandons his life to the terrifying phantoms.

Oskar jest entomologiem w muzeum, gdzie zajmuje się katalogowaniem martwych owadów. Film przedstawia wspomnienia dojrzałego mężczyzny, który próbuje uporać się z własnym życiem. Świat na zewnątrz pogrążony jest w niekończącej się nocy. Uwięziony pomiędzy pożądaniem i odrazą, inspirowany przez utracony raj dziecięcych miłości, Oskar stopniowo oddala się od rzeczywistości zagłębiając się w świecie przerażających widm.


Opium - Diary of a Mad Woman

A drug-addicted doctor who works in an asylum discovers that one of his patients is a gifted writer.

Uzależniony od narkotyków lekarz, który pracuje w przytułku, odkrywa, że jeden z jego pacjentów to utalentowany pisarz.


Pope's Toilet, The

A small South American village is in a flurry over the Pope's 1988 visit. A petty smuggler Beto is certain that he has found the best business idea of all: 'The Pope's Toilet', where thousands of pilgrims can find relief. But before he can build the WC, Beto rushes headlong into trouble.

W małej wiosce w Południowej Ameryce panuje wyjątkowe poruszenie związane z wizytą Papieża w 1988 roku. Drobny przemytnik Beto jest przekonany, że wymyślił najlepszy interes na świecie: Toaletę Papieża, gdzie tysiące pielgrzymów będzie mogło zaznać ulgi. Zanim jednak może zbudować WC, Beto pakuje się prosto w kłopoty.


Ellektra

Sam, a former journalist and ex-junkie, gets the task of finding a girl, Ellen, and bringing her back to her father, Aimé. But Ellen refuses to go back to her criminal father. Sam takes Ellen, who reminds her of her dead daughter, under her protection. But in the confrontation with Ellen's father, Sam has no other option than to make a final sacrifice. A number of other characters are also introduced throughout the film: pianist Anna, DJ cosmonaut x, perfumer Harry, pilot-to-be Ludovic, stripper Cynthia and hustler Cabron. At first they seem to have little in common until, simultaneously, catastrophe strikes them all individually and they accidentally get in contact with Ellen through mobile text messages from Ellektra.

Sam, była dziennikarka i była narkomanka, dostaje zadanie znalezienia dziewczyny o imieniu Ellen i sprowadzenia jej do Aimé - jej ojca, przestępcy. Okazuje się, że Ellen nie chce do niego wracać. Ponieważ Ellen przypomina jej zmarłą córkę, Sam bierze ją pod swoją opiekę. Jednak w konfrontacji z jej ojcem Sam nie ma innego wyjścia jak złożyć największą ofiarę. Wiele innych postaci pojawia się w filmie: pianistka Anna, DJ cosmonaut x, Harry zajmujący się perfumami, przyszły pilot Ludovic, striptizerka Cynthia. Na początku wydaje się, że niewiele mają ze sobą wspólnego. Później, gdy w tym samym czasie każdy z nich z osobna doświadcza katastrofy, wszyscy za sprawą przypadku kontaktują się z Ellen przez SMSa otrzymanego od Ellektry.


Ulzhan

Driven by a mysterious force, Charles is heading East. When his car breaks down in Kazakhstan, his urge is still so intense that he decides to go on by foot. Destitute, yet happy for the first time of his life, he wanders in the endless steppes of Central Asia. Curious characters cross his path, from a seller of words to the beautiful Ulzhan, who have both set their minds on helping him find what he really came there for...

Kierowany przez tajemniczą siłe, Charles jedzie na wschód. Kiedy jego samochód psuje się w Kazachstanie, jego pragnienie jest tak silne, że decyduje się iść dalej na piechotę. Pozbawiony wszelkich środków, ale po raz pierwszy w życiu szczęśliwy, przemierza bezkresne stepy środkowej Azji. Niezwykle interesujące postaci stają mu na drodze - od sprzedawcy słów do pięknej Ulzhan, którzy pomagają Charlsowi odnaleźć to, po co tu naprawde przybył...


Memory of a Killer, The

Vincke and Verstuyft are one of the best detective teams of the Antwerp police force. When they are confronted with the disappearance of a top official and the murder of two prostitutes, the trail leads to the almost retired assassin Angelo Ledda. Since Ledda starts showing symptoms of Alzheimer's, it's getting more and more difficult to complete his contracts. When he has to murder a 12-year old call-girl, he refuses and becomes a target himself. While Vincke and Verstuyft are chasing him and counting the corpses, Ledda is taking care of his employers.

Vincke i Verstuyft są jednym z najlepszych zespołów detektywistycznych policji w Antwerpii. Gdy musza zmierzyć się ze zniknięciem ważnego oficjela i z morderstwem dwóch prostytutek, ślady wiodą ich do Angelo Ledda, płatnego mordercy który prawie udał się emeryturze. Ponieważ Ledda zaczyna przejawiać symptomy Alzhaimera coraz trudniejsze dla niego jest wywiązywanie się z kontraktów. Kiedy odmawia zamordowania dwunastoletniej call-girl, sam staje się celem. Podczas gdy Vincke i Verstuyft próbują go złapać licząc ciała, Ledda zajmuje się swoimi zleceniodawcami.


Arabian Nights

When George meets Yasmina, his comfortable life goes to pieces. He leaves his family, fiancée, work and friends behind in order to find the woman of his dreams in the vastness of the Algerian desert.

Kiedy Gorge poznaje Yasminę jego spokojne życie rozpada się na kawałki. Porzuca swoja rodzinę, narzeczoną, pracę i przyjaciół aby odnaleźć kobietę jego marzeń w bezkresie arabskiej pustyni.


Beaufort

Beaufort tells the story of Liraz Libretti, the 22 year-old outpost commander, and his troops in the months before Israel pulled out of Lebanon. As Liraz lays the explosives which would destroy that very same structure that his friends had died defending, he witnesses the collapse of all he's been taught as an officer, and his soldier's mental and physical disintegration.

Liban, rok 2000. Niedaleko słynnej twierdzy Beaufort znajduje się silnie strzeżona izraelska baza wojskowa o tej samej nazwie. 24 maja 2000 roku Beaufortem wstrząsa potężna eksplozja, która oznacza koniec trwającej 18 lat izraelskiej okupacji i wycofanie izraelskich wojsk. Film opowiada historię 22-letniego Liraza Libertiego, dowódcy oddziału stacjonującego w Beauforcie, który wraz ze swoimi żołnierzami przygotowuje akcję wysadzenia bazy, a wraz z nią wszystkiego za co Liraz i setki innych żołnierzy gotowi byli oddać życie.


New Man, The

During 1934-76, Sweden had a law enforcing sterilization of those who were deemed unfit to have children. Aim was to create "a new man" - a country where all citizens were healthy and strong. The story focuses on a couple of close family members. Teenager Gertrud, the eldest child of a poor family, is forced to leave her widowed father and her siblings and is taken to an institution for the feeble minded. She gets to know the other girls there: Some have low IQs, some are also from poor backgrounds, and one suffers from epilepsy. They are all to be sterilized. Gertrud realizes sterilization is a way out of the place and, not really grasping what it means, she looks forward to the operation. But when she falls in love with the gardener, Axel, and gets pregnant, her situation changes.

W latach 1934-76 funkcjonowało w Szwecji prawo wymuszające sterylizację osób, które nie powinny mieć dzieci. Celem było stworzenie "nowego człowieka" - państwa, gdzie wszyscy mieszkańcy byliby zdrowi i silni. Historia koncentruje się na kilku członkach pewnej rodziny. Nastoletnia Gertrud, najstarsze dziecko w ubogiej rodzinie, zmuszona jest opuścić owdowiałego ojca i rodzeństwo, zabrana do ośrodka dla umysłowo upośledzonych. Poznaje tam inne dziewczęta, z niskim ilorazem inteligencji, jak ona pochodzące z ubogich rodzin, czy cierpiących na epilepsję - wszystkie mają być wysterylizowane. Gertruda uświadamia sobie, że sterylizacja umożliwi jej opuszczenie tego miejsca, nie do końca zdaje sobie jednak sprawę co to oznacza. Z niecierpliwością oczekuje operacji. Jednak kiedy zakochuje się w ogrodniku, Axelu, i zachodzi w ciążę, jej sytuacja zmienia się.


Relations

Ilya lives in Moscow; Nina lives in St. Petersburg. Ilya has a beautiful wife and daughter; Nina's husband is an artist, and they have a son in second grade. Nina occasionally travels to Moscow to see her partners in the publishing industry. Ilya comes to St. Petersburg on business. Their affair begins as a casual fling, but soon grows into genuine love and passion. This is a film about two people struggling to be free, who discover that freedom can be more difficult to give up than to acquire...

Ilya mieszka w Moskwie, a Nina w Petersburgu. Ilya ma piękną żonę i córkę. Mąż Niny jest artystą, a ich syn jest w drugiej klasie. Nina sporadycznie jeździ do Moskwy by spotkać się z jej partnerami z wydawnictwa. Ilya jeździe do Petersburga w interesach. Ich romans, z początku przelotny i niezobowiązujący, przerodził się w prawdziwą miłość i namiętność. Film ten opowiada o dwojgu ludzi, którzy chcą się wyzwolić i odkrywają, że wolność trudniej stracić niż zyskać...


Princesses

Moving tale of two prostitutes in Madrid. Caye and Zulema develop a friendship based on their desire for a better life. Initially they meet when Zulema, an immigrant from the Domenican Republic , steals one of Caye's customers for a lower fee, but when she finds Zulema badly beaten in her apartment, they quickly learn to support each other.

Poruszająca historia dwóch prostytutek z Madrytu. Caye i Ulemę połączyła przyjaźń i pragnienie lepszego życia. Poznały się, kiedy Ulema, emigrantka z Dominikany, podkradła klienta Caye, oferując mu niższą cenę. Kiedy Caye znajduje Ulemę dotkliwie pobitą, kobiety postanawiają nawzajem się wspierać.


Red Road

Jackie works as a CCTV operator. One day a man appears on her monitor, a man she thought she would never see again, a man she never wanted to see again. Now she has no choice, she is compelled to confront him.

Jackie pracuje przy jako operatorka telewizji dozorowej. Pewnego dnia w jednym z monitorów pojawia się mężczyzna, którego nie spodziewała się zobaczyć. Mężczyzna, którego nie chciała już nigdy więcej oglądać. Teraz jednak nie ma wyboru i musi się z nim spotkać.


Across the Universe

Jude travels to America in the 1960s to find his estranged father. There he falls in love with teenager Lucy. When her brother Max is drafted to fight in the Vietnam War, they become involved in peace activism. The film title and main characters are named after various songs by The Beatles.

Historia dzieje się w Stanach Zjednoczonych, w latach 60-tych. Jude jedzie do Ameryki by odnaleźć nieznanego mu ojca. Poznaje i zakochuje się w nastolatce, Lucy. Kiedy jej brata, Maxa, powołują na wojnę w Wietnamie, Jude i Lucy stają się członkami grupy pokojowej. Tytuł filmu i główne postacie odwołują się do tekstów piosenek zespołu The Beatles.


Federico Fellini's Review
City of Women
Orchestra Rehearsal
Juliet of the SpiritsI Always Wanted To Be A Saint

A 17-year-old girl must come to terms with the mother who abandoned her, but instead of solving her own problems, she becomes over-involved in the problems of others. Norah feels she is personally responsible for all the ills that afflict the planet, including the death of a racing driver - an event she happened to watch on television as it took place.

Siedemnastoletnia dziewczyna musi pogodzić się z matką, która ją porzuciła, lecz zamiast rozwiązywać swoje problemy, angażuje się aż nadto w problemy innych. Norah ma wrażenie, że to ona jest odpowiedzialna za całe zło na tej planecie, łącznie ze śmiertelnym wypadkiem kierowcy rajdowego, który przypadkiem widziała w telewizji.


Steve + Sky

Sky is a strikingly good-looking hooker. Steve is a small-time dope dealer who got caught by the police carrying the wrong dose. They meet each other in their friend Jean-Claude's night club. Steve and Sky get together. But not completely, or then a little too much. Steve rejects love because he's afraid of losing himself. Or so he thinks. Sky is in love and cannot stand to be without Steve. Or so she thinks...

Sky jest uderzająco piękną prostytutką. Steve jest drobnym handlarzem narkotyków złapanym przez policję na posiadaniu niedozwolonych ilości nielegalnych substancji. Poznają się w nocnym klubie należącym do ich wspólnego przyjaciela Jean-Claude. Steve i Sky zostają parą. Na początku może niezbyt to im wychodzi, a później nawet trochę za bardzo. Steve odrzuca miłość, ponieważ boi się, że nie będzie mógł być sobą. Tak przynajmniej sądzi... Sky jest bardzo zakochana i nie wyobraża sobie życia bez niego. Tak przynajmniej sądzi...


Breaking the Surface

Nadja utterly stroms through life, without compromise. She is looking for the true moments in life: in her pictures during the day as a photography student and at night in her favourite club, dancing herself into ecstasy with hefty flirts and quick sex. When she meets Darius, she is only interested in a one-night stand. But sex with Darius opens her eyes to a deeper, more meaningful existence for which she is willing to give up everythig else.

Nadja zdecydowanie idzie przez życie, bez jakichkolwiek kompromisów. Poszukuje prawdziwych chwil: robiąc zdjęcia jako studentka fotografii, czy w ulubionych nocnych klubach, tańcząc, flirtując i uprawiając przypadkowy seks. Kiedy poznaje Dariusa, interesuje ją wyłącznie jednorazowa przygoda. Ale seks z Dariusem otwiera jej oczy i Nadja dostrzega, że istnieje też życie o większym, głębszym znaczeniu. Dla takiego życia kobieta chce zrezygnować ze wszystkiego.


Alatriste

Diego Alatriste, a captain in the Spanish army in the 17th Century, emerges as a hero in his country's imperial wars. In his personal life, he is passionately in love with the beautiful María de Castro, a famous stage actress. To keep a promise he made to his dying father, Alatriste watches over the young Ínigo de Balboa and attempts to steer him clear of a military career that he himself has chosen. More importantly, he wants to keep him away from the divine, but dangerous Angelica de Alquézar. Ínigo may be infatuated with the striking beauty, but her father, Luis de Alquézar, happens to be Alatriste's sworn enemy.

Diego Alatriste, kapitan XVII-wiecznej hiszpańskiej armii, stał się bohaterem imperialistycznych wojen. W życiu prywatnym, zakochany w pięknej Marii de Castro, słynnej aktorce scenicznej. Alatriste zajmuje się wychowaniem młodego Ínigo de Balboa, przygotowując go do kariery wojskowej, w ramach obietnicy, którą złożył jego umierającemu ojcu. Ale przede wszystkim, chce go utrzymać z daleka od boskiej, lecz niebezpiecznej Angelici de Alquézar. Ínigo wydaje się być zadurzonym w piękności. Niestety jej ojciec, Luis de Alquézar, jest śmiertelnym wrogiem Diega Alatriste.


MAŁA SALA


Discovery of Heaven, The

God is disappointed with the human race and wants his stone tablets back. An angel is given the assignment and, with Gabriel's help, tries to manipulate several humans on earth to get his job done. But humans have a will of their own...

Bóg jest rozczarowany postawą ludzi i chce zwrotu swoich kamiennych tablic. Pewien anioł dostaje zadanie i musi przy pomocy Gabriela tak pokierować kilkoma osobami na ziemi, aby je wykonać. Jednak ludzie obdarzeni są własną wolą.


Preacher, The

In the world of the drugs business - where it's is all about money - friendship and loyalty is most important. That is what becomes the demise of gangster Klaas Bruinsma...

W świecie przemysłu narkotykowego, gdzie wszystko kręci się wokół pieniędzy, najważniejsze są przyjaźń i lojalność. Właśnie to staje się zgubą przestępcy Klaasa Bruinsma...


Love Life

A married young academic falls under the sexual thrall of a much older man who conceals a secret desire for vengeance...

Zamężna młoda kobieta, która jest wykładowcą akademickim, nawiązuje romans z dużo starszym mężczyzną, skrywającym pragnienie zemsty...


Travelling with Pets

Natalie was 16, living in a foster home, when she was bought by a rough and unstable man. Their loveless marriage lasted 19 years, until he died. Now free, Natalie is discovering her first love when she meets Sergei.

Natalie miała 16, gdy z domu zastępczego zabrał ją szorstki i rozchwiany mężczyzna. Ich małżeństwo pozbawione miłości trwało 19 lat, do czasu śmierci męża. Uwolniona Natalia odkrywa swą pierwszą miłość do Sergeja.


Living and the Dead, The

A group of HVO (Bosnian Croat) soldiers during the 1993 Bosnian-Croatian conflict. Shooting at invisible enemies as they make their way through dark forests, they traverse the same territory as the fighters in the '43 narrative.

Grupa żołnierzy, bośniackich Chorwatów, podczas wojny w 1993, przedziera się przez ciemny las strzelając do niewidocznych wrogów. Przemierzają to samo terytorium, co legendarni walczący w 1943 roku.


Gille's Wife

Haunting tale of love and betrayal in a small mining town on the outskirts of France in the 1930's. It tells the story of Elisa, a devoted wife who begins to suspect her husband Gilles is having an affair with her younger sister. Determined to save her marriage, Elisa undertakes a strange and disquieting battle to recover what she has lost, and to become once again, Gilles' wife.

Zapadająca w pamięć opowieść o miłości i zdradzie w małym miasteczku górniczym na prowincji Francji w latach trzydziestych. Film przedstawia historię Elisy, oddanej żony, która zaczyna podejrzewać jej męża Gille'a o romans z jej młodszą siostrą. Zdecydowana, aby ratować swoje małżeństwo, Elisa podejmuje dziwną i niepokojącą bitwę o odzyskanie tego, co utraciła i o to by ponownie stać się żoną Gille'a.


Bye Bye Blackbird

A tregic and unforetable love story set within the colorful and dramatic world of a turn-of-the-century travelling circus, Bye bye Black Bird follows the attempt of one young man to remain true to his ideal of Love. When Josef falls in love with Alice, a beautiful trapeze artist, he is inspired to join the circus in attempt to win her hand. The only way Alice will take notice of him is if he too becomes a trapeze artist.

Tragiczna i niezapomniana historia miłosna osadzona w kolorowym i dramatycznym świecie podróżnego cyrku na przełomie XiX i XX wieku. Bye bye Black Bird opowiada o staraniach młodego mężczyzny, by pozostać wiernym swoim ideałom prawdziwej miłości. Gdy Josef zakochuje się w Alice, pięknej akrobatce występującej na trapezie, postanawia dołączyć do cyrku by zdobyć jej rękę. Jedynym sposobem zwrócenia na siebie uwagi Alice jest to, aby sam został akrobatą.


Erotic Tales: The Waiting Room

ENGLISH TITLE: The Waiting Room; ORIGINAL TITLE: De Wachtkamer; DIRECTOR: Jos Spelling; CINEMATOGRAPHER: Goert Giltay; SCREENPLAY: Jos Stelling; PRODUCTION DESIGNER: Gert Brinkers; EDITOR: Bert Rijkelijkhuizen; PRODUCED BY: Anton Kramer, Mariette Rissenbeek; CAST: Bianca Koedam, Gene Bervoets, Annet Malherbe; PRODUCTION: Regina Ziegler Filmproduktion, Westdeutscher Rundfunk; RUNNING TIME: 29 min.; COUNTRY: Germany, Netherlands; YEAR: 1995


Erotic Tales: The Gaz Station

ENGLISH TITLE: The Gaz Station; ORIGINAL TITLE: Die Tankstelle; DIRECTOR: Jos Spelling; CINEMATOGRAPHER: Goert Giltay; SCREENPLAY: Jos Stelling; PRODUCTION DESIGNER: Gert Brinkers; EDITOR: Bert Rijkelijkhuizen; PRODUCED BY: Regina Ziegler, Tanja Meding; CAST: Ellen Ten Damme, Gene Bervoets, Martijn Bosman; PRODUCTION: Ziegler Film & Company; DISTRIBUTOR: Atlas International Film; RUNNING TIME: 28 min.; COUNTRY: Germany, Netherlands; YEAR: 2000


Erotic Tales: The Gallery

ENGLISH TITLE: The Gallery; ORIGINAL TITLE: Die Passage; DIRECTOR: Jos Spelling; CINEMATOGRAPHER: Goert Giltay; SCREENPLAY: Jos Stelling; PRODUCTION DESIGNER: Gert Brinkers; EDITOR: Bert Rijkelijkhuizen; PRODUCED BY: Regina Ziegler; CAST: Anouska Wink, Raymonde de Kuyper, Gene Bervoets; PRODUCTION: Ziegler Film & Company; DISTRIBUTOR: Atlas International Film; RUNNING TIME: 26 min.; COUNTRY: Germany, Netherlands; YEAR: 2003

After winning top awards in Montreux, Utrecht, and St. Petersburg for The Waiting Room, followed by the Grand Prix at the Mediawave Festival in Györ (Hungary) for The Gas Station, Jos Stelling completed his Erotic Tales trilogy with The Gallery. Stylistically they are all connected: each is narrated visually without dialogue, each makes merry fun of an embarrassing erotic fantasy in a public place.

Na Erotic Tales składają się trzy opowieści: The Waiting Room, który zdobył najważniejsze nagrody w Montreux, Utrechcie i Petersburgu, The Gas Station nagrodzona Grand Prix na Festiwalu Mediawave w Györ na Węgrzech oraz ostatnia, The Gallery. Wszystkie trzy części łączy ze sobą ich reżyser, Jos Stelling, oraz stylistyka. Sceny bez dialogów opowiadają o wstydliwych fantazjach erotycznych w miejscach publicznych.


Bunker Paradise

John Deveau is a member of a band consisting of wealthy and idle high society youngsters. To avoid tediousness, they experiment with alcohol & drugs, participate in soft sex parties and push their lives to the limit with a game called To Make The Loser Fall Down. When Mimmo, a taxi driver and starting actor, is caught in Devau's underground bunker, he turns out to be the perfect prey...

John Deveau jest członkiem grupy składającej się z bogatej i leniwej młodzieży z wyższych sfer. By zwalczać monotonię eksperymentują z alkoholem i narkotykami, uczestniczą w imprezach połączonych z seksem i igrają z życiem bawiąc się w grę "Upadek Frajera". Kiedy Mimmo, taksówkarz i początkujący aktor, zostaje uwięziony w podziemnym bunkrze Johna Devau, okazuje się być idealną ofiarą...


Leak

Based on a book about an infamous real scandal in the Dutch crime scene, the film aims at exposing the horrors caused by corruption on both sides of the law. A rookie policeman is coerced into obtaining secret information from a childhood friend turned gangster. The childhood friend turns informant. But his revelations are hardly the most important "leaks" in the story. In fact, the new relationship between old friends goes all wrong, and the young policeman becomes increasingly involved in a deadly web of lies, crimes, treason, and revenge, all seemingly out of control.

Film oparty na motywach powieści o niesławnym skandalu w holenderskim świecie przestępczym, stara się ukazać okropieństwo korupcji po obu stronach prawa. Początkujący policjant zostaje zmuszony do wydobycia tajnych informacji od przyjaciela z dzieciństwa, który stał się przestępcą a teraz zostaje jego informatorem. Informacje od niego nie są jednak zbyt ważne dla całej sprawy. Tak naprawdę relacje pomiędzy starymi przyjaciółmi psują się, a młody policjant zostaje wciągnięty w wymykającą się spod kontroli śmiertelną sieć kłamstw, przestępstw, zemsty i zdrady.


Dust

Two inter-cut tales of redemption, a century apart. Late in the 1800s, two brothers feud over a woman. She marries one; the other, Luke, a deadly gunslinger, becomes a soldier of fortune in Macedonia, helping Turks keep local Christians in line. He's after money. Wounded, he's nursed by a pregnant villager who saves his life. A dying old woman in modern Manhattan tells Luke's story; her listener is Edge, a young thief who's burgled her flat. He listens with the desperate hope that he'll find gold that he thinks she has. The stories intersect when Edge sorts out the old woman's connection to Luke.

Dwie historie o odkupieniu, które dzieli 100 lat. Pod koniec XIX wieku dwóch braci zakochuje się w jednej kobiecie. Ona wychodzi za młodszego za mąż, a starszy, Luke, zatrudnia się jako najemnik w Macedonii i pomaga Turkom ujarzmić miejscowych chrześcijan. Zależy mu na pieniądzach. Rannego Luka opatruje ciężarna kobieta, ratując mu życie. Umierająca staruszka, mieszkająca na Manhattanie, opowiada historię Luka Edgowi, młodemu złodziejowi, który włamał się do jej mieszkania. Edge słucha z nadzieją, że znajdzie złoto, które według niego posiada staruszka. Historie krzyżują się, kiedy Edge odkrywa związek kobiety z Lukiem.


Deep

After her parents' divorce, Heleen and her younger brother Emile experience their first summer vacation alone with their father, in France. Heleen enjoys the conversations with her father, but at the same time she struggles with her sense of loyalty towards her mother. She cannot understand what went wrong between her parents. In the meantime she is also struggling with her own feelings towards the French boy Bernard, and an unattainable English boy named Steve. And then the intense and persistent Axel comes onto the scene. After she finally agrees to have sex with him, she begins to cater to each of his outrageous desires. Disappointed at the actual act of sex, but happy she's no longer virgin, Heleen emerges a stronger woman.

Po rozwodzie swoich rodziców, Heleen i jej młodszy brat Emile spędzają po raz pierwszy letnie wakacje we Francji tylko ze swoim ojcem. Heleen bardzo lubi rozmowy z tatą, a jednocześnie walczy z poczuciem lojalności wobec matki. Nie może zrozumieć, co poszło nie tak pomiędzy jej rodzicami. W międzyczasie zmaga się także ze swoimi uczuciami do młodego Francuza Bernarda i nieosiągalnego angielskiego chłopaka o imieniu Steve. Wtedy to uparty i zasadniczy Axel pojawia się na scenie. Po tym jak Heleen ostatecznie zgadza się na seks z nim, zaczyna także spełniać każde z jego oburzających pragnień. Rozczarowana samym aktem seksu, ale szczęśliwa, że nie jest już dziewicą, Heleen staje się silniejszą kobietą.


Live!

Anna is a vital woman who is married and has two daughters. She picks up again her old passion of writing after frequent requests by a colleague and a friend, but she had not foreseen the consequences of family and friends reading her stories...

Anna jest pełną życia mężatką z dwoma córkami. Po usilnych prośbach swoich przyjaciół powraca do swojej dawnej pasji - do pisania. Nie przewidziała jednak konsekwencji, jakie wynikną z czytania jej opowiadań przez przyjaciół i rodzinę...


4 Months, 3 Weeks and 2 Days

Otilia and Gabita share the same room in a student dormitory. They are colleagues at the University in the small Romanian town, during the last yaers of communism. Otilia rents a room in a cheap hotel. In the afternnon, they are going to meet a certain Mr. Bebe. Gabita is pregnant, abortion is illegal and neither of them have passed through something like this before.

Rumunia, ostatnie lata komunizmu. Otilia i Gabita są studentkami uniwersytetu w małym rumuińskim miasteczku, mieszkają w jednym pokoju w bloku w Bukareszcie. Gabita jest w ciąży. Dziewczyny organizują spotkanie w tanim hotelu z niejakim panem Bebe, który ma wykonać nielegalną aborcję. Żadna z dziewczyn do tej pory nie przeszła przez coś takiego.


Pure Hearts

Kriss is a 29-year-old who was sentenced to a mental institution for killing his mother after she dared to say bad things about Linda. His mother, who frequently said that she wished he had never been born, is one of the "evil people" in his world. Kriss, a boyish man with a head full of curly hair, sees his world as an reenactment of the scenes from his favorite movie.

29-letni Kriss został skazany na pobyt w zakładzie dla psychicznie chorych po tym, jak zabił swoją matkę, która ośmieliła się źle mówić o Lindzie. Jego matka, która często powtarzała, iż żałuje, że Kriss się w ogóle urodził, jest jedną ze "złych ludzi" w jego świecie. Kriss, dziecinny mężczyzna z głową pełną loków, uważa, że jego świat to zlepek stopklatek z ulubionych filmów.


Don't Cry Germaine

After the death of their eldest daughter, Gilles and Germaine are close to breaking up. They pack up the bare essentials in an old van and leave Belgium with their children, two teenagers and a set of twins. Germaine is hoping to rebuild her family in the Spanish mountains where she was born. Don't Cry Germaine takes on the universal issue of the wall we put up to protect ourselves from others, which often shields us from our own feelings. It is a film about relationships within a family and a sensitive love story between a man and a woman.

Po śmierci najstarszej córki Giles i Germaine są na skraju rozstania. Pakują tylko najpotrzebniejsze rzeczy do starego vana i wyjeżdżają z Belgii z pozostałymi dziećmi - dwoma nastolatkami i bliźniakami. Germaine ma nadzieję na odbudowanie własnej rodziny w górach Hiszpanii, gdzie sama się urodziła. Don't Cry Germaine porusza uniwersalny problem ściany jaką każdy z nas buduje wokół siebie by chronić się przed innymi, a która często uniemożliwia okazywanie nam uczuć. Jest to film o relacjach w rodzinie oraz czuła historia miłości mężczyzny i kobiety.


DarkBlueAlmostBlack

After his father suffers a stroke, Jorge is forced to take over his job. He has spent the last few years working hard, caring for his father and finishing college, but now he wants to strike out on his own. Through his brother Antonio, he meets Paula, a woman with whom he develops an unusual relationship. Through her, Jorge learns to stop feeling responsible for everything and finally confronts his own wishes, ignoring what the world expects of him. Everything should change for Jorge as a result...but it may not....

Jorge przejął posadę po ojcu, który miał wylew. Przez ostatnie kilka lat ciężko pracował, opiekował się ojcem, kończył studia, a teraz pragnie żyć po swojemu. Poprzez swojego brata, Antonia, poznaje Paulę, z którą nawiązuje niezwykłą relację. Dzięki niej uczy się, jak przestać czuć się odpowiedzialnym za wszystko i realizować własne plany bez względu na to, czego oczekują od niego inni. W efekcie wszystko może się zmienić... Ale nie musi...


Hop

HOP tells the story of Justin and his father Dieudonné, illegal immigrants from Burundi living in Brussels. One night, during a crucial soccer match, Justin rigs up the cable feed from downstairs so he and his father can watch it. The neighbors, unable to get any reception on their television, come upstairs to protest and throw the TV out the window, forcing Dieudonné and Justin to run away from the police. While Justin narrowly escapes, Dieudonné is caught by the police and immediately slated for deportation. Meanwhile, Justin is taken in by a retired anarchist and his girlfriend who unite to help Justin get his father back.

Hop opowiada historię Justina i jego ojca Dieudonné, nielegalnych immigrantów z Burundi, mieszkających w Brukseli. Pewnego wieczoru, podczas ważnego meczu piłki nożnej, Justin ściąga sygnał kablówki z mieszkań pod nimi żeby mogli obejrzeć ten mecz. Sąsiedzi, którzy przez to nie mogą sami oglądać telewizji idą do nich na górę aby zaprotestować. Wyrzucają im telewizor przez okno a Justin i Dieudonné muszą uciekać przed policją. Justinowi z ledwością udaje się uciec, ale Dieudonné zostaje złapany i od razu zaczyna się procedura jego deportacji. W międzyczasie, Justina przyjmuje były anarchista ze swoją dziewczyną, którzy postanawiają razem pomóc mu odzyskać ojca.


Pointsman, The

A woman gets off a train by mistake when it stops at a siding in the middle of nowhere. The only person there is a peculiar man whose job is to switch the trains. He doesn't understand her language and won't speak to her at all, so she quietly waits for another train, but there isn't one. Eventually the winter weather forces her to shelter in his room. She unpacks her things and a wordless relationship begins to form.

Kobieta wysiada przez pomyłkę z pociągu, podczas przystanku na pustkowiu. W miesjcu tym żyje tylko jeden człowiek, zwrotniczy. Ponieważ kobieta mówi innym językiem i nie mogą się porozumieć, ona w milczeniu czeka na następny pociąg. Kiedy żaden nie nadjeżdża i robi się zimno, kobieta szuka schronienia w pokoju zwrotniczego. Tak zaczyna się ich związek.


Lineman's Diary, The

An old blind man lives in a remote area of Kazakhstan, in the train station where his son works as a railway traffic controller. Trusting in his intuition and wisdom, the man controls the condition of the railroad tracks for his son, but this arrangement proves difficult each time the person responsible for measuring the tracks, who uses ultramodern technology, arrives from the city. The son thus finds himself torn between whether he should trust his father's intuition or the professionalism of the technician, well aware that the life of the passengers traveling through the area he controls depends on his decision.

Niewidomy mężczyzna mieszka w odległym krańcu Kazachstanu, na stacji kolejowej, gdzie jego syn pracuje jako zawiadowca. Wierząc w swą intuicję i mądrość, mężczyzna kontroluje stan torów kolejowych za swojego syna, ale jego ustalenia sprawiają problem osobie odpowiedzialnej za pomiar torów, która używa w tym celu najnowszej technologii. Syn jest rozdarty i nie wie, czy powinien wierzyć intuicji ojca, czy profesjonalizmowi inżyniera, ale jest pewien, że życie pasażerów podróżujących w obszarze jemu podlegającym zależy od jego decyzji.


California dreamin'

A railway chief delays a NATO train transporting military equipment during the war in Kosovo in 1999.

Akcja filmu dzieje się podczas wojny w Kosowie w 1999 roku. Zawiadowca stacji opóźnia pociąg należący do NATO, który wiezie sprzęt wojskowy.


Illusionist, The

Film with no dialogue, which is a surreal meditation on the ridiculousness of life, told mostly in mime.

Film bez dialogów, który przy pomocy mimiki aktorów odsłania śmieszność życia.


Dolls

Iska, Karolína and Vendula are 18 and have just graduated from high school. They don't want to lose their friendship. So, before they go off to real work, they've decided to travel to a farm in Holland. The problems start even before the trip has really begun. Vojta, Iska's younger brother, has managed to join the excursion without being invited and the girls plot a way to lose him as they make their way to the border. Vojta becomes at once a witness for the girls' break-up when they finally realize that they can't stop time.

Iska, Karolína i Vendula mają po 18 lat i właśnie ukończyły szkołę. Nie chcą, aby ich przyjaźń się skończyła. Zanim rozpoczną prawdziwą pracę, zdecydowały wybrać się na farmę w Holandii. Problemy pojawiają się jeszcze przed podróżą. Vojta, młodszy brat Iski, bez zaproszenia dołącza do wyprawy. Dziewczęta chcą się go pozbyć zanim dotrą do granicy. Vojta ostatecznie staje się świadkiem rozpadu przyjaźni dziewcząt, które w końcu zdają sobie sprawę, że nie można zatrzymać czasu.


Beauty in trouble

In 2002 when Prague is hit by one of those devastating 100 year floods that destroys the household of Marcela and Jarda and their two children Kuba and Lucina. Because of the moldy conditions where they now live Kuba's asthma is life threatening. Marcela works and Jarda runs a shop. Jarda's shady occupation runs him afoul of the law and one of his theft victims becomes infatuated with Marcela. Evzen Benes is a wealthy businessman who offers to take care of Marcela and her two kids.

W 2002 roku Prage nawiedza powódź stulecia, która niszczy dom Marceli i Jardy i dwójki ich dzieci, Kuby i Luciny. Pleśń w ich obecnym mieszkaniu zagraża życiu Kuby, który ma astme. Marcela pracuje a Jarda prowqadzi sklep. Jego ciemne sprawki są w kolizji z prawem, a jego ostatnia ofiara zaduża się w Marceli. Ezven Benes jest bogatym biznesmenem, który krąży pomiędzy Czechami i Włochami. Oferuje on Marceli, że zaopiekuje się nią i jej dziećmi.


Memory of a Killer, The

Vincke and Verstuyft are one of the best detective teams of the Antwerp police force. When they are confronted with the disappearance of a top official and the murder of two prostitutes, the trail leads to the almost retired assassin Angelo Ledda. Since Ledda starts showing symptoms of Alzheimer's, it's getting more and more difficult to complete his contracts. When he has to murder a 12-year old call-girl, he refuses and becomes a target himself. While Vincke and Verstuyft are chasing him and counting the corpses, Ledda is taking care of his employers.

Vincke i Verstuyft są jednym z najlepszych zespołów detektywistycznych policji w Antwerpii. Gdy musza zmierzyć się ze zniknięciem ważnego oficjela i z morderstwem dwóch prostytutek, ślady wiodą ich do Angelo Ledda, płatnego mordercy który prawie udał się emeryturze. Ponieważ Ledda zaczyna przejawiać symptomy Alzhaimera coraz trudniejsze dla niego jest wywiązywanie się z kontraktów. Kiedy odmawia zamordowania dwunastoletniej call-girl, sam staje się celem. Podczas gdy Vincke i Verstuyft próbują go złapać licząc ciała, Ledda zajmuje się swoimi zleceniodawcami.


Simon

The story of a platonic relationship between gay dentist and charismatic dope-dealer Simon. Meeting by chance and becoming friends in the late eighties, they fall out and don't see each other for 14 years - by which time Simon has learned he only has months to live. Issues of voluntary euthanasia and the rights of gay couples...

Historia platonicznego związku pomiędzy dentystą gejem i charyzmatycznym handlarzem narkotyków Simonem. Po tym jak poznali się i zostali przyjaciółmi pod koniec lat osiemdziesiątych, rozstają i nie widzą się przez 14 lat. W tym czasie Simon dowiedział się że do końca życia zostały mu już tylko miesiące. Problem eutanazji oraz praw par homoseksualnych...


Nevermore

Set in an 18th century fishing village, this is the story of the 10 years old boy Jonas Block, whose life is suddenly overshadowed when his father is lost at sea. From now on he leads a miserable life in the local orphanage, only to be finally redeemed in a magical encounter with the dwarf-sorcerer Grido, who lets him look behind a magic door.

Historia rozgrywa się w XVIII-wiecznej wiosce rybackiej i opowiada o 10-letnim chłopcu, Jonasie Blocku, którego życie nagle złamało się, kiedy jego ojciec zaginął na morzu. Od tej pory Jonas prowadzi nędzne życie w sierocińcu, które rekompensuje mu spotkanie z karłem - czarodziejem Grido, który pozwala zajrzeć mu za magiczne drzwi.


Federico Fellini's Retrospective
Roma
La Dolce Vita
La Strada
Boccacio
Nights of Cabiria
8 1
White Sheik, The


Amarcord

Young and the Passionate,The

Repertuar

Wydarzenia

Kino

Kupujesz bilet online? Możesz okazać go na telefonie, przed wejściem na salę
» REZERWACJA BILETÓW
www.OpenCinema.pl
Zapraszamy do współpracy przy
organizacji kina letniego

Copyright 2020 © Kino Charlie - Wszelkie prawa zastrzeżone / Polityka RODO / Polityka Cookies