Drogi Widzu, podczas świadczenia usług przetwarzamy dostarczane przez Ciebie dane zgodnie z naszą Polityką RODO. Kliknij aby dowiedzieć się jakie dane przetwarzamy, jak je chronimy oraz o przysługujących Ci z tego tytułu prawach. Informujemy również, że nasza strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Podczas korzystania ze strony pliki cookies zapisywane są zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych oraz wyłączyć obsługę plików cookies, informacje jak to zrobić przeczytasz tutaj i tutaj. X
STRONA GŁÓWNA / REPERTUAR / ZAPOWIEDZI / WYDARZENIA / FESTIWALE / KINO / CENY BILETÓW / KONTAKT
FOTORELACJE / ZŁOTY GLAN / EDUKACJA FILMOWA / CHARLIE OUTSIDE / OPEN CINEMA / SKLEP / POLITYKA RODO


XV FORUM KINA EUROPEJSKIEGO "CINERGIA"
4-12 listopada 2010 r., Kino Charlie

Wstęp   Program   Jury   Bilety   Karnety   Akredytacje   Kontakt

Fotorelacja: Gala Otwarcia   Plakat   Spoty   Pliki do pobrania

Oficjalna strona festiwalu: www.cinergiafestival.pl
Strona festiwalu w serwisie Facebook i Twitter


RETROSPEKTYWA JURAJA JAKUBISKO

1) "Bathory", 2008, Słowacja, Czechy, USA, Węgry, Wielka Brytania
2) "Post Coitum", 2004, Słowacja
3) "Lepiej być zdrowym i bogatym, niż biednym i chorym", 1992 Słowacja
4) "Pani Zima" , 1985 Slowacja, Czechy, Austria
5) "Tysiącletnia pszczoła" 1983, Słowacja, Czechy, Austria
6) "Niewierność po słowacku I-II", 1981, Słowacja
7) "Ptaszki, strachy i szaleńcy", 1969, Słowacja
8) "Chrystusowe lata", 1967, Słowacja


Bathory
Bathory/Bathory
Słowacja, Czechy, Wielka Brytania, Węgry, USA/ Slovakia, Czech Republic, UK, Hungary, USA, 2008, 141 min.
REŻYSERIA/DIRECTOR Juraj Jakubisko
SCENARIUSZ/SCREENPLAY John Paul Chapple, Juraj Jakubisko
ZDJĘCIA/CINEMATOGRAPHY Ján Ďuris, F. A. Brabec
OBSADA/CAST Anna Friel, Karel Roden, Hans Matheson, Vincent Regan, Franco Nero, Deana Jakubisková-Horváthová
PRODUKCJA/PRODUCTION Eurofilm Stúdió

Makabryczne opowieści głoszą, że hrabina Batory była największą morderczynią w historii ludzkości ... Torturowała swoje ofiary, szczególnie kobiety, przed zabiciem. Ale czy to rzeczywiście prawda? W ciągu czterech wieków, nie znaleziono żadnego dokumentu historycznego który, ujawniłby to, co miało miejsce. Akcja filmu Juraja Jakubisko diametralnie przeciwstawia się utrwalonym legendom.

The gruesome tales that Countess Bathory was the greatest murderess in the history of humankind...She tortured her victims, exclusively women, before killing them. But is that really true? In four centuries, no historical document has been found to reveal what had exactly happened. The plot of Juraj Jakubisko film diametrically opposes the established legend.


Post Coitum
Post Coitum/Post Coitum
Czechy/Czech Republic 2004, 103 min.
REŻYSERIA/DIRECTOR Juraj Jakubisko
SCENARIUSZ/SCREENPLAY John Paul Chapple, Juraj Jakubisko
ZDJĘCIA/CINEMATOGRAPHY Ján Duris
OBSADA/CAST Eva Elsnerová, Jiří Langmajer, Beata Greneche, Franco Nero, Mira Nosek, Mahulena Bočanová, Lucie Vondráčková, Sandra Pogodová, PRODUKCJA/PRODUCTION Jakubisko Film

Fabuła koncentruje się wokół ambitnej asystentki menadżera Sabriny, która czuje tykanie biologicznego zegara. Dlatego postanawia poślubić swojego szefa, Zikmunda. To wydarzenie uruchamia lawinę wydarzeń, które stopniowo pochłaniają coraz więcej rozgrywających, poczynając od Violi, poszukującego przyjemności, podstarzałego hippisa, fotografa, Bakchusa, naiwnego Jarouska i jego żony, barmanki Messaliny, zakłopotanej dziewicy Krystyny, cynicznego studenta medycyny, pracującej na część etatu prostytutki Kleopatry oraz rokowego Adama..

The entire plot revolves around the schemes of an ambitious manager's personal assistant Sabrina, who feels that the alarm is ringing on her biological clock. She therefore decides to marry her boss, Zikmund. This sets off an avalanche of events which gradually engulfs all the players in the story, starting with Viola and the pleasure seeking, ageing hippy and photographer, Bakchus, through to the naive Jarouska and his wife, the barmaid Messalina, on to the confused virgin Kristyna, the cynical medical student and part-time prostitute - Kleopatra and rocker Adam.


Lepiej być zdrowym i bogatym, niż biednym i chorym
Lepsie byt bohatý a zdravý ako chudobný a chorý/ Better to Be Rich And Healthy Than Poor and Sick
Czechy, Słowacja/Czech Republic, Slovakia, 1992, 108 min.
REŻYSERIA/DIRECTOR Juraj Jakubisko
SCENARIUSZ/SCREENPLAY Juraj Jakubisko
ZDJĘCIA/CINEMATOGRAPHY Viktor Ruzicka
OBSADA/CAST Deana Horváthová, Dagmar Veskrnová, Juraj Kukura, Lubomír Paulovic, Vilma Jamnická, Stano Danciak, Pavel Nový, Hana Packertová
PRODUKCJA/PRODUCTION Miro Film

Satyryczna tragi-komedia o dwóch kobietach i ich kochanku, Robercie, który jest emigrantem. Film pokazuje, chaotyczną, postkomunistyczną Europę po upadku totalitaryzmu. Dwie kobiety o zupełnie przeciwstawnych charakterach, spotykają się podczas "aksamitnej rewolucji" w listopadzie 1989 roku. Nona intelektualistka, dysydentka i kochanka szefa tajnej komunistycznej policji, Ester. Obydwie nie chcą mieć nic wspólnego z polityką. Chcą wyjść za mąż, mieć dzieci, ale też wzbogacić się. Szalone plany i ryzykowne próby realizacji ich wspólnych marzeń, prowadzą do wielu kłopotliwych sytuacji.

A satiric tragi-comedy about two women and their lover Robert who is an emigrant. This film shows chaotic post-communist Europe after the fall of totalitarianism. Two opposite characters, women, meet during the Velvet Revolution in November 1989. Intellectual dissident Nona and a Communist secret police boss' mistress Ester. They don't want anything to do with politics, both want to get married and have kids, but also get rich. Crazy plans and risky attempts to realize their shared dreams land them in many sticky situations.


Pani Zima
Perinbaba/ The Feather Fairy
Słowacja, Czechy, Austria/ Slovakia, Czech Republic, Austria 1985, 135 min.
REŻYSERIA/DIRECTOR Juraj Jakubisko
SCENARIUSZ/SCREENPLAY źubomír Feldek, Juraj Jakubisko
ZDJĘCIA/CINEMATOGRAPHY Jozef simončič
OBSADA/CAST Giulietta Masina, Tobias Hoesl, Petra Vancíková, Sona Valentová, Pavol Mikulík, Milada Ondrasíková, Valérie Kaplanová, Eva Horká
PRODUKCJA/PRODUCTION Slovenská filmová tvorba, Bratislava, Czechoslovakia / Omnia Film, Munich, West Germany

Bajki nie tylko dla dzieci o Jakubie, który dzięki swojej odwadze, oszukuje śmierć. Film gra z niekończącym się ludzkim pragnieniem osiągnięcia szczęścia, miłości i zwycięstwa nad śmiercią. Władająca światem Pani Zima, będąc dobroduszną, wychowuje małego Jakuba uratowanego przed śmiercionośną lawiną. Życie w baśni jest doskonałe. Mały chłopiec jest nieśmiertelny, nie starzeje się oraz posiada wszystko czego zapragnie. Mimo życia w idealnym świecie, podgląda ludzi przez czarodziejskie zwierciadło. Widzi małą dziewczynkę, Alzbětkę wyrastającą na młodą damę. Chłopiec pragnie z powrotem być normalna osobą i żyć razem ze swoją ukochaną.

A fairy tale not only for children about Jacob, who through his courage, manages to trick death. The film plays with Man 's never-ending desire for happiness, love and victory over death. Mrs. Winter, rules the world and also, being so open hearted, raises little Jacob, who almost died in an avalanche. Life in the fairytale is perfect, the little boy is immortal, he doesn't get older, and he has everything. Even though his life is perfect he watches human life through a looking glass. He sees a young girl Alzbětka growing into a young lady, and he desires to be a normal person and live with his love.


Tysiącletnia pszczoła
Millenial Bee/ Tisícrocná vcela
Austria, Czechosłowacja/ Slovak, Czech, Austria, 1983, 162 min.
REŻYSERIA/DIRECTOR Juraj Jakubisko
SCENARIUSZ/SCREENPLAY Juraj Jakubisko, Peter Jaros
ZDJĘCIA/CINEMATOGRAPHY Stanislav Dorsic
OBSADA/CAST Igor Cillík, Jiří Císler, Jana Janovská, Michal Dočolomanský, stefan Kvietik, Pavol Mikulík, Jozef Króner, Ivana Valesová, Eva Jakoubková
PRODUKCJA/PRODUCTION SLOVENSKY FILM H.R.O.R.F. JANUS

Używając życia pszczół, jako centralnej metafory, Jakubisko pokazuje trzy pokolenia rodziny Pichanda w okresie od 1890 do I wojny światowej. Film łączy czas historyczny z mitologią. Istnieją prawa historii, tak samo, jak prawa natury, które mogą okazać się bardziej trwałe. Film jest również wkład w słowackiej mitologii pokazuje naród słowacki zarówno zbiorowych, organ mitycznych, jak i plebejskiej, naród historyczny. Film jest także nawiązaniem do słowackiej mitologii. Ukazuje naród słowacki jako, kolektywne, mityczne ciało, jako również jako plebejski, historycznie ukształtowany naród.

Using the life of bees as its central metaphor, Jakubisko's presents three generations of the Pichanda family, within the period from the 1890s until WWI. Film, combines historical time with mythology. There are historical laws, as well as laws of nature that might be stronger. The film is also a contribution to Slovak mythology: it shows the Slovak nation both as a collective, mythic body, and as a plebeian, historical nation.


Niewierność po słowacku I-II
Nevera po slovenky I-II/ Infidelity in Slovak Way I-II
Czechy, Słowacja /Slovakia, Czech Republic, 1981, 143 min
REŻYSERIA/DIRECTOR Juraj Jakubisko
SCENARIUSZ/SCREENPLAY Peter Kováčik
ZDJĘCIA/CINEMATOGRAPHY Stanislav Szomolányi
OBSADA/CAST Václav Baur, Milan Kis, Otto Lackovic, Stanislav Kubis, Anton Trón, Anton Sulik, Andrej Silan
PRODUKCJA/PRODUCTION Slovenská filmová tvorba Bratislava, Československá televízia Bratislava

Komedia o trzech lubiących flirtować drwali. Juraj Jakubisko realistycznie uchwycił życie na słowackiej wsi krytykując nieszczerość, hipokryzję oraz męską dumę.

A comedy about three flirtatious woodcutters. Juraj Jakubisko realistically capturing Slovak village life and criticizing insincerity, hypocrisy and male pride.


Ptaszki, strachy i szaleńcy
Vtackovia, siroty a blazni/ Birds, Orphans And Fools
Słowacja, Czechy/ Slovakia, Czech Republic ,1969, 78 minut,
REŻYSERIA/DIRECTOR Juraj Jakubisko
SCENARIUSZ/SCREENPLAY Juraj Jakubisko, Karol Sidon
ZDJĘCIA/CINEMATOGRAPHY Igor Luther
OBSADA/CAST Philippe Avron, Jirí Sýkora, Magda Vásáryová, Míla Beran, Augustín Kubán, Mikulas Ladizinsky, Jana Stehnová
PRODUKCJA/PRODUCTION Slovenský film Bratislava Como Films Lux c.c.f. Paris

Hippisowska wyprawa w głąb słowackiej duszy. W świecie cynicznej przemocy i utraty złudzeń porusza się troje młodych - Yorick, Andrej i Marta. Utrzymują się przy życiu tylko dzięki własnemu szaleństwu - regule gry w wolność, w świecie bez wolności, podtrzymywanej filozofii radości i miłości. Żyją, bawią się, kochają, nienawidzą; i umierają. Czytelna alegoria sytuacji w Czechosłowacji czasu "normalizacji" - zakazana w kraju, natomiast z powodzeniem rozpowszechniania za granicą

Hippie journey into the depths of the Slovak. In the cynical world of violence and loss of illusions moves three youth - Yorick, Andrei and Marta. Struggling to survive only by its own madness - the freedom to rule the game in a world without freedom, the philosophy of sustained joy and love. They live, play, love, hate ... and die. Clear allegory of the situation in Czechoslovakia until the "normalization"-banned in country, while successfully spread abroad.


Chrystusowe lata
Kristove Roky/Years of Christ
Czechy, Słowacja/ Czech Republic, Slovakia, 1967, 95 min.
REŻYSERIA/DIRECTOR Juraj Jakubisko
SCENARIUSZ/SCREENPLAY Juraj Jakubisko
ZDJĘCIA/CINEMATOGRAPHY Igor Luther, Dodo Simoncic
OBSADA/CAST Jirí Sýkora, Jana Stehnová, Vlado Müller, Miriam Kantorková, Mária Sýkorová, Viktor Blaho, Zdenek Týle, Jirí Stehno, Robert Krásny
PRODUKCJA/PRODUCTION Koliba

W tym tragic-komicznym wyznaniu dotyczącym potrzeby dokonania wyboru na rozdrożu dorosłości, główny bohater, emocjonalny artysta, cały czas zastanawia się nad sobą oraz sensem swojego życia. Ukrywając swoją bezsilność, uznaje swoje życie za bezcelowe. Wkrótce uświadomi sobie, że jakość życia i doświadczeń zależy od niepisanych reguł i kardynalnych zasad.

In this tragi-comic testimony to the need for a choice at the crossroads of maturity, the main character, an emotional artist, keeps thinking about himself and the purpose of his life. Hiding his helplessness, he finds his life without a goal. Later on, he realizes that the quality of life and experience depends on unwritten rules and higher principles.


JURAJ JAKUBISKO

Dzięki jego rozpoznawalnemu stylowi, pełnemu alegorii, fantazji, wyobraźni, odkrywczemu, o Juraju Jakubisko pisze się, jako o artyście, którego magiczny realizm w tej części świata, znaczy tyle, co twórczość Gabriela Garcii Marqueza w literaturze Ameryki Łacińskiej. Jego przyjaciel, Federico Fellini powiedział " W filmach Jakubiska, irracjonalnośc, tajemniczość i niezwykłość wydaje się tak naturala, jak samo życie, chociaz nie każdy z nas jest zdolny spojrzeć okiem Jakubiska, zyskując możliwość widzenia tej tajemniczość, tego, co nieoczekiwane i fantastyczne nawet w prostej prozie życia." Czechosłowacja już nie istnieje, ale Juraj Jakubisko, urodzony we wschodniej Słowacji, pozostaje czechosłowackim reżyserem. Jego filmy naznaczone są tą podwójną, kulturową tożsamością. Rozdzielenie Czechosłowacji w 1993 r. oraz polityczne zaangażowanie zarówno reżysera, jak i jego żony, aktorki i producentki Deana Jakubisková-Horváthová, oznaczało, że para musiała przeprowadzić się do Pragi. Tam założyli firmę producencką Jakubisko Films. W 2000 roku Jakubisko został nagrodzony tytułem Najlepszego Słowackiego Reżysera dwudziestego wieku przez dziennikarzy oraz krytyków filmowych.

Thanks to his typical handwriting, full of allegory, fantasy and visionary imagination, about Juraju Jakubisko is written as about an artist, who with his magical realism in this part of the world means in the film the same , what Gabriel Garcia Marquez in the literature of the Latin America. Federico Fellini, his friend said "In Jakubisko films the irracional, misterious and sensational seems to be as natural as the life itself, although not all of us are able to have Jakubisko´s eye, enabled to see that mysterious, unexpected and fantastic even in simple ordinary daily life." Czechoslovakia no longer exists as a country, but Juraj Jakubisko, born in eastern Slovakia, still remains a Czechoslovakian director. His personality, work and focus are all marked by this dual cultural identity. The separation of Czechoslovakia in 1993 and the political involvement of both Jakubisko and his wife, actress/producer Deana Jakubisková-Horváthová, meant that the couple had to move to Prague where they established Jakubisko Films. In 2000 Jakubisko was awarded the title of Best Slovakian Director of the 20th Century by film journalists and critics

FILMOGRAFIA/Filmography:
Chrystusowe Lata/Crucial Years(1967);
Dezerterzy i Pielgrzymi/Deserters and Pilgrims (1968);
Ptaszki, starchy I szaleńcy/ Birds, Orphans and Fools (1969);
Do zobaczenia w piekle moi przyjaciele/See You in Hell My Friends(1970 - 1990);
Zbudować dom, posadzić drzewo/Build a House, Plant a Tree(1979);
Niewiernośc po słowacku/Fidelity in Slovak Style(1981);
Tysiącletnia Pszczoła/The Millennial Bee( 1983);
Pani Zima/The Feather Fairy(1985);
Piegowaty Max I Sppoks/Freckled Max and the Spooks(1987);
Siedzi Piekna na gałęzi/Sitting Pretty on a Branch(1989);
Różana opowieść/A Rosy Story(1990);
Lepiej byc bogatym I zdrowym, niz biednym I chorym/It's Better to be Wealthy and Healthy than Poor and ill(1992);
Niejasny raport o końcu świata/An Ambiguous Report About the End of the World(1997);
Post coitum/Post coitum(2004);
Bathory/Bathory(2008)

Repertuar

Wydarzenia

Kino

Kupujesz bilet online? Możesz okazać go na telefonie, przed wejściem na salę

www.OpenCinema.pl
Zapraszamy do współpracy przy
organizacji kina letniego
Subwencja


Copyright 2021 © Kino Charlie - Wszelkie prawa zastrzeżone / Polityka RODO / Polityka Cookies