Drogi Widzu, podczas świadczenia usług przetwarzamy dostarczane przez Ciebie dane zgodnie z naszą Polityką RODO. Kliknij aby dowiedzieć się jakie dane przetwarzamy, jak je chronimy oraz o przysługujących Ci z tego tytułu prawach. Informujemy również, że nasza strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Podczas korzystania ze strony pliki cookies zapisywane są zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych oraz wyłączyć obsługę plików cookies, informacje jak to zrobić przeczytasz tutaj i tutaj. X
STRONA GŁÓWNA / REPERTUAR / ZAPOWIEDZI / WYDARZENIA / FESTIWALE / KINO / CENY BILETÓW / KONTAKT
FOTORELACJE / ZŁOTY GLAN / EDUKACJA FILMOWA / CHARLIE OUTSIDE / OPEN CINEMA / SKLEP / POLITYKA RODONOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

rok szkolny 2020/2021


Zapisy do nowej edycji trwają 15 maja - 5 października 2020 r.,
przez formularz dostępny na stronie nhef.pl

Katalog NHEF 2020/2021 dostępny również on-line!
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2012 roku projekt został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii "edukacja młodego widza".
PŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE

Opiekun przed pierwszym pokazem wybiera jedną formę płatności dla całej klasy:
 • BILETY: 10 zł/os. - cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz, na wszystkie poziomy edukacyjne. Jeśli wybierze bilety, kupuje co miesiąc przed pokazem dla tylu uczniów, ilu będzie obecnych.
 • KARNETY: 60 zł/os. - cena karnetu dla jednego ucznia na siedem pokazów, na wszystkie poziomy edukacyjne. Jeżeli wybierze karnety, wykupuje je dla wszystkich uczniów w klasie przed pierwszym pokazem. Karnety nie podlegają zwrotowi (również w przypadku nieobecności ucznia na pokazie).
Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej (2-3 os. z klasy, ale maks.10% z grupy, która uczestniczy w seansie) otrzymują darmowe bilety. Prosimy o zaznaczenie ich w formularzu zgłoszeniowym oraz informowanie przed każdym pokazem, przed zakupem biletów.

Opiekunowie uczestniczą w spotkaniach nieodpłatnie.
KOORDYNACJA
Agnieszka Hawryluk
tel. 609 855 444
charlie@kinosfera.plPROGRAM FILMOWY 2020/2021PRZEDSZKOLE
cykl: chodzę do kina


Filmy cyklu: Kacper i Emma - najlepsi przyjaciele; Basia 1 (serial); Gordon i Paddy; Kacper i Emma - zimowe wakacje [nowość]; Wiking Tappi 1 [nowość]; Pettson i Findus - wielka wyprowadzkaKino to niezwykłe miejsce, które w parę chwil jest w stanie przenieść nas do świata wyobraźni. Duży ekran i specyficzny klimat sprawiają, że dla przedszkolaka treść filmu staje się wyjątkowo realistyczna, a seans na długo pozostaje w pamięci ale również skłania do przemyśleń i wyciągania wniosków.

"Chodzę do kina" to cykl starannie wyselekcjonowanych filmów z różnych zakątków świata, zarówno długo-, jak i krótkometrażowych, które bawią i uczą. Piękne, mądre, wartościowe obrazy z przekazem w pogodny sposób przybliżają świat. Poruszana w nich tematyka jest bliska dzieciom w wieku przedszkolnym, co pozwala im utożsamić się z bohaterem i aktywnie współprzeżywać jego radości i smutki.

Dzięki cyklowi "Chodzę to kina" dziecko:
 • kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji ,
 • buduje system wartości, rozpoznaje, co jest dobre, a co złe,
 • rozwija niezbędne umiejętności społeczne,
 • wypowiada się za pomocą różnych technik artystycznych,
 • jest ciekawe świata, rozbudzone poznawczo i kulturowo,
 • potrafi zachować się w kinie i teatrze,
 • refleksyjnie podchodzi do przekazywanych mu treści, wyciąga wnioski.SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 1-3
cykl: filmowi bohaterowie


Filmy cyklu: Halvdan - prawie wiking; Biuro Detektywistyczne Lassego I Mai. Cienie nad Valleby; Małpia Afera; Zestaw filmów krótkich : różnimy się!; Villads; Operacja człowiek w czerni; Kapitan Morten i Królowa Pająków"Filmowi bohaterowie" to cykl przedstawiający plejadę wyjątkowych postaci z książek i filmów dla dzieci - inspirujących wzorców kształtujących pożądane postawy, takie jak poczucie własnej wartości, wewnętrzne zmotywowanie, otwartość na drugiego człowieka, zainteresowanie otaczającym nas światem.

Zestaw filmów pełnometrażowych i krótkich animacji stanowi wartościową propozycję dla najmłodszych uczniów. Bohaterami są przeważnie rówieśnicy widzów - dzieci na początku drogi edukacji szkolnej, które przeżywają różne przygody, zdobywają nowe doświadczenia, stawiają czoło podobnym problemom i dylematom. Dzieci, bawiąc się z filmowymi postaciami, uczą się właściwych zachowań, rozwijają swoje umiejętności i przyjmują postawy godne naśladowania w codziennym życiu. Dowiadują się, jak zachować się w nowej sytuacji, skąd czerpać motywację do działania, u kogo szukać wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, dlaczego warto marzyć.

Dzięki cyklowi "Filmowi bohaterowie" uczeń:
SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 4-6
cykl: świat filmu


Filmy cyklu: Zestaw Filmów Krótkich: Kino Nieme; Syn Winnetou; Labirynt; Storm. Opowieść o odwadze; Jestem William; Zestaw filmów krótkich: filmowe konwencje; Niezwykłe lato z TessObecność filmu w życiu młodych ludzi jest oczywistością. Filmy są wszędzie - w telewizji, w kinach, w internecie, w aplikacjach smartfonowych. Cykl "Świat filmu" umiejętnie łączy zagadnienia związane z historią tego medium z wiedzą o jego formie. W siedmiu odsłonach przedstawia najważniejsze elementy dzieła filmowego, które razem potrafią z niesamowitą siłą zawładnąć widzem, jego emocjami i przeżyciami. Jak to się dzieje, że oglądając film, płaczemy, wzruszamy się, boimy, a czasem nawet złościmy? Kto i co za tym stoi? Kim są i czym zajmują się współtwórcy filmu: scenarzysta, reżyser, operator, kompozytor czy aktor? W jaki sposób wpływa na nas muzyka, specyficznie pokazany obraz? Szczególną uwagę zwrócono również na aspekt społeczny filmu oraz powody, dla których kręci się filmy - co takiego dają one widzom i twórcom. Uczestniczący w projekcjach uczniowie nabywają wprawy w analizowaniu tekstów kultury, co przyda im się na kolejnych etapach edukacji polonistycznej i estetycznej.

Dzięki cyklowi "Świat filmu" uczeń:
 • doskonali rozumienie swoistości tekstów kultury przynależnych do filmu, muzyki, sztuk audiowizualnych,
 • interpretuje dzieło filmowe jako strukturę wielowymiarową,
 • wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyserię, ujęcie, grę aktorską, muzykę),
 • wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych,
 • wskazuje prezentowane w filmie wartości oraz wartości ważne dla bohatera,
 • odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia,
 • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją filmowych postaci,
 • doskonali umiejętność znajdowania w filmach nawiązań do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych,
 • doskonali umiejętność określania wartości estetycznych poznawanych tekstów kultury.SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 7-8
cykl: dojrzewanie w kinie


Filmy cyklu: Żałuję!; Królowie Lata; Old Boys; Była sobie dziewczynka; Wallay; Życie animowane; OfflineObiektyw kamery skierowany na młodego bohatera. Kogo zobaczymy? Kogoś, kto pozwoli uczniom znaleźć wspólną tożsamość, doświadczać świata, akceptować ciekawość i niezależność? Co będzie niósł ze sobą wizualny przekaz? Czy pomoże w konstruowaniu uniwersalnego sytemu wartości, w rozumieniu samego siebie i innych ludzi?

Cykl "Dojrzewanie w kinie" stawia na bohatera poszukującego, który przekracza granicę dziecko-dorosły. To trudne, ale zarazem fascynujące wyzwanie. Prezentowane obrazy stanowią źródło analogii do rzeczywistego świata nastolatków i pomagają zdefiniować oraz rozwiązać nurtujące ich problemy. Ekranowi rówieśnicy uczą się walczyć z własnymi lękami, chcą być odpowiedzialni, samodzielni, walczą o swoją autonomię. Udowadniają, że choć nie ma łatwej recepty na bolączki wieku dorastania, potrafią odnaleźć się w świecie dziecięcych fantazji i w rzeczywistości dorosłych.

Dzięki cyklowi "dojrzewa nie w kinie" uczeń:
 • rozwija zdolność dostrzegania prawdy, dobra i piękna, żywi szacunek dla innego człowieka,
 • rozumie przemiany okresu dojrzewania,
 • dostrzega uniwersalne wartości i wiąże je z postawami społecznymi,
 • staje się świadomym odbiorcą kultury filmowej,
 • wyrabia i rozwija zdolność rozumienia dzieła filmowego,
 • rozwija umiejętność krytycznego myślenia, oceny postaw i zachowań bohaterów filmowych, charakteryzując ich emocje i uczucia,
 • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów,
 • interpretując film, wykorzystuje konteksty społeczne oraz znajduje nawiązania do wątków kulturowych i literackich,
 • ćwiczy umiejętność komunikowania i uzasadnia wypowiedzi w oparciu o treść tekstu kultury,
 • potrafi przyjąć cudze poglądy i polemizować z nimi,
 • podejmuje próby rozwiązania przedstawi owego problemu,
 • rozwija potrzebę uczestniczenia w kulturze.SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
cykl: analiza filmu


Filmy cyklu: Twój Vincent; Syn Szawła; Deerskin [nowość]; Control; Slow West; Pokot; IdaCykl "Analiza filmu" wymaga od uczniów teoretycznego przygotowania dotyczącego funkcjonalnej interpretacji tekstu kultury. Siedem tytułów umożliwia dyskurs w wielu kontekstach - w zakresie poetyki, estetyki, problematyki, koincydencji filmu i literatury. Wśród propozycji znalazły się wyjątkowe tytuły kinematografii polskiej i światowej, które są pretekstem do refleksji, rozważań nad różnymi aspektami aktywności człowieka oraz stanowią istotny przekaz pod względem znaczeniowym i formalnym.

Ogromny potencjał wskazanych audiowizualnych tekstów kultury stanowi gotowy materiał do pracy przy przygotowaniu do ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Procedury egzaminacyjne wymagają podania własnych, także pozaliterackich przykładów kontekstów, które umożliwią szczegółową analizę problemu zawartego w poleceniu. Zaproponowany wybór filmów może znacząco rozszerzyć perspektywę odbioru tekstów kultury.

Dzięki cyklowi "Analiza filmu" uczeń:
 • rozumie teksty o skomplikowanej budowie, dostrzega sensy zawarte w strukturze głębokiej tekstu,
 • w interpretacji tekstów kultury wykorzystuje wiedzę o kontekstach,
 • doskonali umiejętności świadomego odbioru tekstu kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym i aksjologicznym,
 • wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym, poznawczym),
 • określa motywy, symbole i środki filmowe,
 • określa problematykę utworu,
 • analizuje sceny z filmu pod kątem tematu,
 • prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z tekstem audiowizualnym.
Repertuar

Wydarzenia

Kino

Kupujesz bilet online? Możesz okazać go na telefonie, przed wejściem na salę
» REZERWACJA BILETÓW
www.OpenCinema.pl
Zapraszamy do współpracy przy
organizacji kina letniego

Copyright 2020 © Kino Charlie - Wszelkie prawa zastrzeżone / Polityka RODO / Polityka Cookies