Drogi Widzu, podczas świadczenia usług przetwarzamy dostarczane przez Ciebie dane zgodnie z naszą Polityką RODO. Kliknij aby dowiedzieć się jakie dane przetwarzamy, jak je chronimy oraz o przysługujących Ci z tego tytułu prawach. Informujemy również, że nasza strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Podczas korzystania ze strony pliki cookies zapisywane są zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych oraz wyłączyć obsługę plików cookies, informacje jak to zrobić przeczytasz tutaj i tutaj. X
Kino Charlie
STRONA GŁÓWNA / REPERTUAR / ZAPOWIEDZI / WYDARZENIA / FESTIWALE / KINO / CENY BILETÓW / KONTAKT
FOTORELACJE / ZŁOTY GLAN / DLA SZKÓŁ / CHARLIE OUTSIDE / OPEN CINEMA / SKLEP / POLITYKA RODO


Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

NOWE CZYTANIE TRADYCJI W ROKU KOLBERGOWSKIM

ŁÓDŹ, 8-11 PAŹDZIERNIKA 2014


8 października (środa)
Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/3, s. 202

08.30 otwarcie biura konferencyjnego

09.00 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
 • Jego Magnificencja Rektor UŁ prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
 • Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych UŁ
  prof. nadzw. dr hab. Krystyna Pietrych
 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego
  prof. nadzw. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska
  Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ
09.30-11.00 OBLICZA TRADYCJI. OBRADY PLENARNE
 • prof. dr hab. Wojciech J. Burszta (Katedra Antropologii Kultury SWPS, Warszawa) Zrozumieć Oskara Kolberga – prawda i zmyślenie o początkach ludoznawstwa
 • prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kaniowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ) Tradycja. Problemy metodologiczne
 • prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski (Katedra Teorii i Filozofii Prawa UŁ) Tradycja jako źródło wspólnego rozumienia prawa
 • dr Krystyna Piątkowska, dr Krzysztof Piątkowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi) Współczesne gry z tradycją – między apologią a manipulacją
11.00-11.30 DYSKUSJA

11.30-12.00 PRZERWA KAWOWA

12.00-14.00 DIALOGI Z TRADYCJĄ

DIALOGI ESTETYCZNE
Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/3 s.202
 • dr Dominika Łarionow (Katedra Historii Sztuki UŁ) Tadeusza Kantora gry z tradycją
 • dr hab. Sławomir Sikora (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) Fotografia – ślad – pamięć – tradycja
 • dr Stanisława Trebunia Staszel (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ) W zwierciadle tradycyjnego stroju. Podhalańskie elegantki i kreatorzy mody
 • mgr Zofia Górka (Wydział Artes Liberales UW) Wczesnochrześcijańskie szaleństwo Chrystusowe w artystycznym ujęciu Andrieja Tarkowskiego
DIALOGI LINGWISTYCZNE
Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/3 s.203
 • prof. dr hab. Jadwiga Wronicz (Instytut Języka Polskiego PAN Kraków) Rola tradycji językowej w budowaniu tożsamości regionalnej na przykładzie Śląska
 • dr hab. Renata Marciniak-Firadza (Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ) Tradycja utrwalona w nazewnictwie stroju ludowego Księżaków łowickich
 • dr Tamara Roszak (Katedra Filologii Romańskiej UŁ) Między tradycją a normatywizacją: sytuacja językowa na Sardynii
 • mgr Sylwia Krukowska (Katedra Filologii Klasycznej UŁ) Zmiany semantyczne i leksykalne w neolatynistycznym słownictwie z zakresu elektroniki, informatyki i Internetu
 • mgr Ilona Gumowska (Instytut Filologii Polskiej UMCS) Sposoby prezentacji tradycji w nowych mediach
14.00-14.30 DYSKUSJA

14.30 PRZERWA OBIADOWA

16.30-17.45 DIALOGI Z TRADYCJĄ
Kino Charlie, ul. Piotrkowska 203/205
 • prof. nadzw. dr hab. Dariusz Czaja
  (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ)
  Teatr namiętności. O czytaniu muzyki dawnej
  Projekcja filmu The Full Monteverdi, reż. John La Bouchardiere (2007) 55'
17.45-18.00 PRZERWA

18.00-18.30 MELANCHOLIA MAŁYCH KIN
 • rozmawiają: prof. nadzw. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ), Sławomir Fijałkowski (Kino Charlie, Prezes Stowarzyszenia Łódź Filmowa), Tadeusz Sobolewski (krytyk filmowy, literaturoznawca, "Gazeta Wyborcza")
18.30-20.30 PROJEKCJE FILMÓW
 • Seans w kinie "Tatry", reż. Igor Chojna (2010) 27'
 • Cinema Paradiso, reż. Giuseppe Tornatore (1988) 123'9 października (czwartek)
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173; sala Rady Wydziału (A5)

09.30-11.00 OBLICZA TRADYCJI. OBRADY PLENARNE
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Łukowski, dr Bartosz Żukowski
  (Instytut Psychologii UŁ)
  Istota zjawiska tradycji – podejście strukturalno-logiczne
 • dr Emilia Zimnica-Kuzioła
  (Instytut Socjologii UŁ)
  Tradycje religijne Polaków w XXI wieku na podstawie badań CBOS-u
 • prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Markiewicz
  (Instytut Historii UŁ)
  "Arka przymierza" czy "skarb mądrości prostaczej"? Z dziewiętnastowiecznej dyskusji nad tradycją
 • dr Irena Hűbner
  (Katedra Teorii Literatury UŁ)
  Stefania Skwarczyńska i jej miejsce w nauce o tradycji (nie tylko literackiej)
11.00-11.30 DYSKUSJA

11.30-12.00 PRZERWA KAWOWA

12.00-13.00 DIALOGI Z TRADYCJĄ

DIALOGI LITERATUROZNAWCZE
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173; A5
 • prof. dr hab. Anna Kurska (Instytut Filologii Polskiej UJK, Kielce) Współczesne dialogi z tradycją romantyczną
 • dr Maria Judyta Woźniak (Katedra Filologii Hiszpańskiej UŁ) Mit muzycznej harmonii w poezji Antonia Colinasa i Zbigniewa Herberta
 • mgr Marta Bącała-Ślęzak (Instytut Literatury Polskiej UW) Transgresja podmiotu a klasyczna tradycja japońska – nowatorstwo haiku ks. Janusza Stanisława Pasierba
DIALOGI FILOZOFICZNE
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173; s.2.03
 • prof. dr hab. Barbara Tuchańska (Instytut Filozofii UŁ) Tradycja w nauce w perspektywie Gadamerowskiej hermeneutyki
 • prof. nadzw. dr hab. Paweł Pieniążek (Instytut Filozofii UŁ) Światła zgasłych gwiazd – Nietzsche wobec tradycji metafizyczno-religijnej
 • mgr Katarzyna Dworakowska (Zakład Filozoficznych Podstaw Pedagogiki UW) Nowoczesny historyzm Foucaulta, czyli jak roz(g)rywać tradycję
13.00-13.30 DYSKUSJA

13.00-15.30 PRZERWA OBIADOWA

15.30-16.30 DIALOGI Z TRADYCJĄ

DIALOGI FILOLOGICZNE
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173; A5
 • prof. nadzw. dr hab. Magdalena Lipińska (Katedra Filologii Romańskiej UŁ) Prototyp przysłowia komicznego w XXI wieku
 • dr Adriana Grzelak-Krzymianowska (Katedra Filologii Klasycznej UŁ)
Tradycyjne i nietradycyjne wykorzystanie imion Muz w kulturze nowoczesnej i ponowoczesnej

DIALOGI HISTORYCZNE
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173; s.2.03
 • prof. nadzw. dr hab. Marta Sikorska-Kowalska
  (Instytut Historii UŁ)
  Feministki polskie przełomu XIX i XX wieku wobec tradycyjnej roli kobiety w rodzinie i społeczeństwie
 • dr Ireneusz Jakubowski
  (Katedra Prawa Rzymskiego UŁ)
  Wielowymiarowość tradycji prawa rzymskiego w polskiej kulturze prawnej
16.30-17.00 DYSKUSJA

17.00-19.00 PRZERWA

19.00 DIALOGI BIESIADNE
Centrum Konferencyjne UŁ;
 • Esej – gatunek pogranicza. Spotkanie z Markiem Bieńczykiem (pisarzem, naukowcem, znawcą win)
 • Podniebienie z tradycją: dialogi na słowa i sztućce. Spotkanie z Piotrem Bikontem (reżyserem, dziennikarzem, krytykiem kulinarnym)10 października (piątek)
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173; Sala Rady Wydziału A5

09.30-10.30 OBLICZA TRADYCJI. OBRADY PLENARNE
 • prof. nadzw. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska
  (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)
  Przywracanie pamięci: (re)konstruowanie tradycji miejskich
 • prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka
  (Katedra Pedagogiki Społecznej UŁ)
  Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość – zarys stanowiska społeczno-pedagogicznego
 • prof. nadzw. dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak
  (Katedra Edukacji Artystycznej UŁ)
  Sztuka jako wartość pośrednicząca między tradycją a współczesnością – kontekst pedagogiczny
10.30-11.00 DYSKUSJA

11.00-11.30 PRZERWA KAWOWA

11.30-13.00 DIALOGI Z TRADYCJĄ

DIALOGI LINGWISTYCZNE, DIALOGI LITERATUROZNAWCZE
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173; s.2.03
 • prof. dr hab. Halina Pelc
  (Instytut Filologii Polskiej UMCS)
  Tradycja w ustnych przekazach ludowych
 • prof. dr hab. Krystyna Szcześniak
  (Katedra Slawistyki UG)
  Rośliny na byłych Mazurach Pruskich i w materiałach Kolberga okiem współczesnego etnolingwisty
 • prof. dr hab. Alina Kępińska
  (Instytut Filologii Polskiej UW)
  Tradycja jako wartość w kulturze chłopskiej przełomu wieków XIX i XX na kartach "Pana Balcera w Brazylii" Marii Konopnickiej
 • dr Krzysztof Kleszcz
  (Katedra Historii Języka Polskiego i Dialektologii UO)
  Gwary śląskie - stan współczesny
DIALOGI ANTROPOLOGICZNE
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173 s.2.33
 • dr Inga Kuźma (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ) Tworzenie "nowej tradycji" i "nowej pamięci" miejskiej – Szlak Łódzkich Kobiet
 • dr Katarzyna Najmrocka (Katedra Kultury i Sztuk Wizualnych AHE w Łodzi) Legenda o złocie po Żydach. Wspomnienie o dawnych sąsiadach z prowincji
 • mgr Kaja Kojder-Demska (Instytut Kultury Polskiej UW) Mamuniątka, bogieniaki, widminy, czyli skąd się biorą niepełnosprawne dzieci. Nowe czytanie Kolberga
 • dr Tarzycjusz Buliński (Instytut Archeologii i Etnologii UG) Czy Indianie Amazonii to społeczeństwa tradycyjne? "Tradycja" i wiedza wśród E'nepá z WenezuelI
13.00-13.30 DYSKUSJA

13.30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

18.00-20.30 POST SCRIPTUM
Kino Charlie, ul. Piotrkowska 203/205

18.00-19.50 PROJEKCJA FILMU
Niebiańskie żony Łąkowych Maryjczyków, reż. Alexey Fedorchenko (2012) 106'

19.50-20.15 GŁOS O FILMIE
 • prof. nadzw. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska
  (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)
  Święta samogłoska "O"11 października (sobota)

tradycja_w_miescie/lodz

ŁDK/ul. Traugutta 11/lodz

Dialogi z tradycją

9.00-17.00 kiermasz sztuki ludowej/sala kolumnowa
10.00-16.00 pokaz /sekcja: rzeźba/sala kolumnowa
10.00-16.00 pokaz /sekcja: plecionkarstwo/ sala kolumnowa

9.00-12.00 warsztaty /sekcja: haft/sala 103
10.00-12, 13-16.00 warsztaty /sekcja: ceramika/sala kolumnowa, antresola
10.00-17.00 warsztaty /sekcja: plastyka papierowa/sala kolumnowa, antresola

14.00-16.00 warsztaty/sekcja: taniec/ Gęsty Kożuch Kurzu/sala kolumnowa
16.00-17.00 koncert /potańcówka/ Gęsty Kożuch Kurzu/sala kolumnowa

Dialogi językowo-literackie

11.00-13.00 warsztaty / sekcja: lingwistyka/ Wszyscy mówimy gwarą? / sala 101
13.00-15.00 Pan Tadeusz czytany na nowo. Spotkanie z Tomaszem Różyckim, autorem Dwunastu stacji /sala102

klub wytwórnia/ul. Łąkowa 29/lodz

20. 00 – koncert: Kapela Ze Wsi Warszawa
Repertuar

Wydarzenia

Kino

Rezerwacja biletów
Kupujesz bilet online? Możesz okazać go na telefonie, przed wejściem na salę

Szkoła w kinie
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

e-Kino Charlie
Zaproœ Kino Charlie do domu

25 lat Kina Charlie
Tani poniedziałek
Œroda i Niedziela Seniora
Happy Hour
Charlie Kocha Kobiety
Klub Charliego
Filmowy box świąteczny
Sens życia

Cinergia

Ania Movie Charlie

Open Cinema
www.OpenCinema.pl
Zapraszamy do współpracy przy
organizacji kina letniego
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

Łódź Kreuje

Subwencja
pfr


Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 oraz 6.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR S.A.

pisf

Copyright 2024 © Kino Charlie - Wszelkie prawa zastrzeżone / Polityka RODO / Polityka Cookies