Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]PIEŚŃ O ZAMORDOWANYM NARODZIE ŻYDOWSKIM
PROGRAM PRZEGLĄDU FILMÓW DOKUMENTALNYCH, DOTYCZĄCYCH ŁÓDZKIEGO GETTA
20-26 marca 2004 r., kino Charlie


PROGRAM:


20 marca (sobota) godz. 15.00:

Dwa filmy Grzegorza Linkowskiego:

WPISANY W GWIAZDĘ DAWIDA - KRZYŻ
MARSZ ŻYWYCH.

Po projekcjach przewidziane jest spotkanie z księdzem Jakubem Weksler-Waszkinelem.

21 marca (niedziela) godz. 16.30:

FOTOAMATOR

22 marca (poniedziałek) godz. 17.00:

STACJA RADEGAST (10 min.)
NIE OPLATAJ MNIE ŚMIERCI

23 marca (wtorek) godz. 17.00:

STACJA RADEGAST (10 min.)
OPOWIEŚĆ O CHAIMIE RUMKOWSKIM I ŁÓDZKICH ŻYDACH

24 marca (środa) godz. 17.00:

ŁÓDZKIE GETTO

25 marca (czwartek) godz. 17.45:

LITZMANNSTADT GHETTO
HA-ZAMIR

26 marca (piątek) godz. 17.00:

STACJA RADEGAST (10 min.)
KRÓL I BŁAZEN

Projekcje przedpołudniowe dla grup zorganizowanych: Nie oplataj mnie śmierci, Łódzkie Getto, Fotoamator, Stacja Radegast po uzgodnieniu z kinem Charlie, tel. 636 00 92.ORGANIZATORZY:
  • Urząd Miasta Łodzi
  • Stowarzyszenie Instytut Tolerancji


OPISY FILMÓW:


LITZMANNSTADT GHETTO

scen. i reż. Daniel Szylit, 1965, POLSKA, 15 min.
zdj. Bogdan Chłamczyk, 35 mm cz.b.

Film o charakterze reportażu historycznego opartego na autentycznych dokumentach archiwalnych z czasów drugiej wojny światowej. Ukazuje tragiczne dzieje Żydów łódzkiego getta, jego wewnętrzne życie oraz klimat tego miejsca - gdzie na obszarze 4 km2 tłoczyło się 160 tysięcy ludzi.


FOTOAMATOR

reż. Dariusz Jabłoński, 1998, POLSKA, 78 min.
zdj. Tomasz Michałowski, muz. Michał Lorenc, scen. Andrzej Bodek, Arnold Mostowicz, Dariusz Jabłoński

W 1987 roku w jednym z wiedeńskich antykwariatów odnaleziono kilkaset kolorowych slajdów z czasów drugiej wojny światowej - jedne z pierwszych kolorowych pozytywów wykonanych na świecie. Zdjęcia przebadała grupa historyków Holocaustu: okazało się, iż zostały wykonane przez Waltera Genewiena - głównego księgowego łódzkiego getta i przedstawiają obrazy tamtego miejsca. Obraz, zarejestrowany na slajdach, stał się podstawą filmu o Holocauście przedstawionym z punktu widzenia niemieckiego urzędnika. Każde słowo w filmie pochodzi z autentycznych przekazów: z korespondencji Geneweina do przełożonych, z listów do firmy produkującej slajdy, z zapisu zeznań składanych przez księgowego z 1947 roku. Jedynymi współczesnymi głosami są fragmenty rozmowy z Arnoldem Mostowiczem, żydowskim lekarzem, świadkiem przedstawionych wydarzeń. Praca nad filmem trwała ponad pięć lat. Członkowie ekipy szukali po całej Łodzi miejsc ze slajdów Geneweina, aby móc pokazać ich stan dzisiejszy. Dużo czasu zajęły również poszukiwania w archiwach polskich i niemieckich. Dzięki temu każde kolorowe zdjęcie sprzed lat jest zestawione z czarno-białym zdjęciem tego samego miejsca we współczesnej Łodzi.


OPOWIEŚĆ O CHAIMIE RUMKOWSKIM I ŁÓDZKICH ŻYDACH

reż. Peter Cohen, 1982, SZWECJA, 53 min.
16 mm/ cz.b (j.angielski)

Likwidacja polskich Żydów przez nazistowski aparat zagłady posiada swą liczną dokumentację i wydaje się być powszechnie znany. Mniej mówi się o reakcjach społeczeństwa żydowskiego na ich sytuację, co robiono, aby jej przeciwdziałać. Dokument porusza problematykę i dylematy moralne, i etyczne, dotyczące drugiej wojny światowej, wnikając w środowisko żydowskie.

Jego czołowa postać - desygnowany przez Niemców na stanowisko Przewodniczącego Łódzkiego Zgromadzenia Żydowskiego Chaim Rumkowski stworzył niezwykle rozbudowany mechanizm biurokracji getta i nadzorował jego poszczególnymi resortami. Wykorzystując rzadkie materiały archiwalne, w tym setki fotografii Zgromadzenia Żydowskiego, film obrazuje poczynania tego zgromadzenia, warunki codziennego życia dla mieszkańców getta, kontakty Rumkowskiego z Nazistami, aż po stopniowy rozpad getta i deportację żyjących w nim ludzi do obozów zagłady. Jako widzowie, jesteśmy świadkami iluzorycznych tryumfów oraz końca łódzkiego getta.


NIE OPLATAJ MNIE ŚMIERCI

zdj. i reż. Piotr Zarębski, 2000, POLSKA, 58 min.
scen. Jacek Indelak, betacam kolor

Lucie Cytryn - Bialer, bohaterka filmu jest uosobieniem tragicznych i powikłanych losów Żydów polskiego pochodzenia, żyjących po Holokauscie w Diasporze. Kontrowersyjna miejscami postać głównej bohaterki filmu rzuca nowe, nieznane dotąd światło, na żydowską obyczajowość, usytuowanie Żydów wśród innych obywateli świata, a także na skomplikowane stosunki Polsko - Żydowskie. Tytuł filmu został zaczerpnięty z ocalałej od zagłady, poezji jej brata Abramka, który jako kilkunastoletni poeta, stał się przejmującym kronikarzem Getta.

Lucie Cytryn - Bialer - "Eshet-Chail" (Kobieta waleczna), który to tytułem uhonorował ją Instytut Yad Vashem, od lat walczy o prawdę i tolerancję. Jednym z znamiennych przejawów jej działalności jest korespondencja, jaką prowadzi z "Polskim Papieżem", który jest dla niej wielkim autorytetem.

Zdjęcia realizowane były w Polsce, Francji i Izraelu.


KRÓL I BŁAZEN

anim. i reż. Elad Dan, 1999, IZRAEL, 50 min.
muz. Avi Binyamin, kolor (j. hebrajski)

Aby postarać się zrozumieć charakter i historię łódzkiego getta film prezentuje dwie historie dwóch indywidualności, tamtego okresu i miejsca, o przeciwnych sobie typach osobowości - sposobach radzenia z okupacyjnym koszmarem.

Oblicze getta nie unika bowiem konrowersyjnych osądów: niektórzy postrzegają je jako zdumiewający i przerażający zarazem przypadek współpracy z Nazistami, inni jako bohaterską próbe przeżycia Holocaustu.

W nawiązaniu do tytułu, królem (King) jest tutaj Chaim Rumkowski - Przewodniczący Żydowskiego Zgromadzenia. Kpiarzem (Jester) jest zaś Yankele, którego zgryźliwe satyry i żartobliwe piosenki nagrywano dla kronik getta, ukrytych w studni a odnalezionych już po wojnie.

Jest to swoista składanka materiałów archiwalnych, fotografii i materiałów, i obrazów Łodzi, zlewając się w całość grafiką i animacjami komputerowymi.


HA-ZAMIR

reż. Rob Cooper, 2000, USA, 55 min.
(j. angielski)

Ha-Zamir to dokument o dwóch chórach. Chór Hazomir (1899 - 1941), został założony w Łodzi na przełomie wieków, w getcie - był to pierwszy na terenie Łodzi żydowski chór mieszany. w 1969r. w Bostonie założono Zamir Chorale, chór bedący duchowym spadkobiercą dawnego łódzkiego Hazomiru.

W 1999 roku, by uczcić 30-lecie swego istnienia i setną rocznicę założenia Hazomiru, bostoński Zamir wyruszył w tournee po Polsce, dając koncerty w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Oświęcimiu. Film stanowi dokument z tej podróży, opowiadając jednocześnie o życiu kulturalnym przedwojennej Łodzi, a także o tym, jak kultura i sztuka istniały w samym getcie.


WPISANY W GWIAZDĘ DAWIDA - KRZYŻ

scen. i reż. Grzegorz Linkowski, 1997, POLSKA, 27 min.
zdj. Jerzy Rudziński, muz. Artur Giordano

Ksiądz Romuald Jakub Weksler-Waszkinel jako niemowlę został uratowany z getta w Święcianach na Wieleńszczyźnie. Jego żydowska matka, błagając późniejszą polską matkę o uratowanie syna, zapewniła ją, że chłopiec zostanie księdzem katolickim. Nie wiedząc o tym, wypełnił jej testament. Do polskiego imienia i nazwiska dodał imię i nazwisko żydowskiego ojca. W filmie opowiada o swoim losie i przemyśleniach, które doprowadziły go do spokoju wewnętrznego. Zawiesił na szyi Gwiazdę Dawida z wpisanym w nią krzyżem, na znak więzi łączących obie religie.


STACJA RADEGAST

reż. Małgorzata Burzyńska-Keller, 2003, POLSKA, 10 min.
muz. Wojciech Lemański

W okresie międzywojennym Łódź była drugim co do wielkości skupiskiem żydowskim w Polsce i stanowiła ważny ośrodek diaspory. W 1939 roku mieszkało tu 233 tys. Żydów czyli przeszło 34% ogółu ludności miasta. Pod względem składu społecznego różnili się oni od pozostałych mieszkańców Łodzi - Polaków i Niemców. Ich udział w gospodarce miasta wynosił przeszło 60%.

Film posługując się w dużej mierze autentycznymi zdjęciami, a także nawiązując obrazem do dzisiejszego wyglądu zapomnianych miejsc, opowiada o Łodzi żydowskiej ioraz getcie. Tytułowa Stacja Radegast to stacja przeładunkowa getta na Radogoszczu - miejsce przeładunku żywności, opału i surowców oraz załadunku produkcji getta. Od roku 1942, a zwłaszcza w 1944, po ostatecznej decyzji o likwidacji, ze Stacji Radegast odchodziły systematyczne transporty ludności żydowskiej do obozów zagłady.


ŁÓDZKIE GETTO

reż. Kathryn Taverna, 1989, USA
35 mm cz.b/kolor (j. angielski)

Prześladowanie łódzkich Żydów przez rasistowską politykę nazistowską za czasów niemieckiej okupacji datuje się na okres od 8 września 1939 roku, aż po wyzwolenie przez Rosjan 17 stycznia 1945. Film przedstawia tragiczne losy Żydów z getta: osadzenie, trudne warunki we wnętrzu getta, deportacje do Auschwitz oraz losy tych, którzy przeżyli ukrywając się za murami. Kreśli postać żydowskiego przywódcy - wyznaczonego na to stanowisko przez Nazistów - Mordechai Chaim Rumkowskiego.

Obraz wykorzystuje materiały archiwalne, zdjęcia, fragmenty teraźniejszych opracowań, dodając też monografie i stare dzienniki jako element narracji. Są nimii Teksty pochodzą z Kroniki łódzkiego getta, a ich autorami są między innymi: Oskar Rosenfeld, Oskar Singer, Dawid Sierakowiak, Józef Klementynowski i Irena Liebman. Wiele spośród tych materiałów, przeznaczona na śmierć komitywa żydowska pozostawiła z premedytacją, ze świadomością nikłej szansy na ich przetrwanie.


MARSZ ŻYWYCH

reż. Grzegorz Linkowski, Grzegorz R. Wróblewski, 2003, POLSKA, 49 min.
zdj. Grzegorz R. Wróblewski, Alex Pavlovic, muz. Vlad Kuryluk, Jaroław Kiełbowicz

Film łączy w przemyślny sposób materiały archiwalne z teraźniejszością: na terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu spotykają się dwaj obcy sobie ludzie, powiązani dramatyczną przeszłością. Jeden to syn hitlerowca, który przyczynił się w znacznym stopniu do powstania obozów zagłady. Drugi jest potomkiem wymordowanych w Oświęcimiu rodziców. Dokument w ciekawy sposób łączy materiały archiwalne z akcją osadzoną w teraźniejszości - selekcjonując poszczególne kadry, reżyser wplata w nie unikalne kolorowe zdjęcia, dając dyskretny podgląd przeszłości. Jest to próba zderzenia pamięci z próbą nawiązania dialogu w obliczu historii i nowych bolesnych doświadczeń.

Opracował: Daniel Skonieczny

Repertuar

Rezerwacja online

24.04 - wtorek
25.04 - środa
26.04 - czwartek
07.05 - poniedziałek
08.05 - wtorek
09.05 - środa
10.05 - czwartek
11.05 - piątek
12.05 - sobota
13.05 - niedziela
18.05 - piątek
19.05 - sobota
20.05 - niedziela
25.05 - piątek
26.05 - sobota
27.05 - niedziela
Repertuar godzinowy

Filmy w repertuarzeWydarzenia

PLAKATOBRANIE!
od 20 kwietnia 2018
POKAZY PREMIEROWE: NIE JESTEM CZAROWNICĄ
od 20 kwietnia 2018 r.
POKAZY PREMIEROWE: TAM GDZIE MIESZKA BÓG
22 kwietnia 2018
NIEDZIELA SENIORA: Tam gdzie mieszka Bóg/Pół na pół/ Twarz/Lato 1993/ Nigdy Cię tu nie było
24 kwietnia 17:30 ; 26 kwietnia 17:30
POKAZY SPECJALNE: NAJLEPSZE POLSKIE 30' VOL. 2
25 kwietnia 2018 r.
ŚRODA SENIORA: WYSPA PSÓW/PÓŁ NA PÓŁ/TWARZ/TAM GDZIE MIESZKA BÓG/ DZIEWCZYNA WE MGLE
25 kwietnia godz.19:00
POKAZ PRZEDPREMIEROWY Z DKF WYSOKIE OBCASY: 120 uderzeń serca
26 kwietnia 2018, godz. 21:30
HAPPY HOUR: Nigdy Cię tu nie było
7 maja 2018
UROCZYSTE OTWARCIE 9. PRZEGLĄDU NOWEGO KINA FRANCUSKIEGO POŁĄCZONE ZE SPOTKANIEM FILOZOFICZNYM: 120 UDERZEŃ SERCA
CINERGIA: OUT OF THE BOX

7-13 maj 2018
9. PRZEGLĄD NOWEGO KINA FRANCUSKIEGO
CINERGIA: OUT OF THE BOX

16 i 23 maja 2018
V ŁODZKIE SENIORALIA W KINIE CHARLIE
POKAZY SPECJALNE FILMÓW: KATYŃ. OSTATNI ŚWIADEK | NASZE NAJLEPSZE WESELE

18-20 maja 2018 r.
WEEKEND Z MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY 2018
25-27 maja 2018
24. EDYCJA FESTIWALU FILMOWEGO: WIOSNA FILMÓW

Inne wydarzenia

Kinekspert

www.architektum.pl

ADSPurposewww.zak.lodz.pl


Copyright 2000 © Kino Charlie - Wszelkie prawa zastrzeżone - Projekt i wykonanie CharlieWebmedia