Drogi Widzu, podczas świadczenia usług przetwarzamy dostarczane przez Ciebie dane zgodnie z naszą Polityką RODO. Kliknij aby dowiedzieć się jakie dane przetwarzamy, jak je chronimy oraz o przysługujących Ci z tego tytułu prawach. Informujemy również, że nasza strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Podczas korzystania ze strony pliki cookies zapisywane są zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych oraz wyłączyć obsługę plików cookies, informacje jak to zrobić przeczytasz tutaj i tutaj. X
STRONA GŁÓWNA / REPERTUAR / ZAPOWIEDZI / WYDARZENIA / FESTIWALE / KINO / CENY BILETÓW / KONTAKT
FOTORELACJE / ZŁOTY GLAN / EDUKACJA FILMOWA / CHARLIE OUTSIDE / OPEN CINEMA / SKLEP / POLITYKA RODOKino-Galeria Charlie i Fundacja "Miasto Kultury" poszukuje wyjątkowego kandydata/kandydatki, łączącego/łączącej kulturę osobistą, szerokie horyzonty związane z sektorem kultury, w szczególności z branżą kinową i wysokie zdolności interpersonalne ze znajomością narzędzi marketingu i PR.

na stanowisko: Kierownika ds. programowych i rozwoju Hubu Kultury

Przesłanie aplikacji do 30 listopada 2021 roku.

Miejsce pracy: Łódź

Wymagania
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami powyżej 5 osób
 • znajomość narzędzi marketingu i pr (potwierdzona co najmniej 3-letnim doświadczeniem pracy w tych obszarach)
 • wysoka umiejętność budowania i utrzymywania relacji biznesowych
 • doświadczenie w pozyskiwaniu sponsorów i pracy ze sponsorami (potwierdzone konkretnymi osiągnięciami)
 • umiejętności komunikacyjne i wysoka inteligencja emocjonalna
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • zorientowanie na cel i wysoka świadomość biznesowa
 • wysoka kultura osobista
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Zakres obowiązków
 • programowanie kina Charlie, innych podległych kin działających w ramach projektu kiNEO Solution i przyszłych projektów związanych z powstaniem Hubu Kultury
 • tworzenie strategii promocji projektów Kina Charlie i Fundacji "Miasto Kultury"
 • kierowanie zespołami marketingu i PR
 • budowanie relacji i komunikacja ze sponsorami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i rządowymi, patronami medialnymi oraz instytucjami współpracującymi z kinem Charlie
 • ustalanie budżetu i harmonogramu działań komunikacyjnych związanych z realizacją projektów unijnych, COP oraz innych (MKiDN, NCK, Kreatywna Europa), których celem jest powstanie i wdrożenie Hubu Kultury - Strefy Kultury Kina Charlie.
 • podejmowanie decyzji o wyborze oraz koordynowanie pracy z agencjami reklamowymi, domami mediowymi i pracownikami zewnętrznymi
 • nadzór nad przygotowaniem materiałów reklamowych, sponsoringowych i informacyjnych
 • opracowanie i realizacja strategii pozyskania sponsorów dla Hubu Kultury
 • koordynowanie działań w zakresie komunikacji wewnętrznej Hubu Kultury
 • analiza efektywności podejmowanych działań promocyjnych
 • poszukiwanie szans rozwoju działu oraz całej organizacji
Oferujemy
 • umowę o pracę
 • zatrudnienie w organizacji, realizującej prestiżowe i popularne wydarzenia kulturalne o wysokiej wartości merytorycznej
 • możliwość rozwoju - m.in. udział w szkoleniach
 • stanowisko o dużej samodzielności
Harmonogram rekrutacji
 • przesłanie CV z z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia z załączoną klauzulą do 30 listopada 2021 r. na adres charlie@kinosfera.pl
 • przesłanie listu motywacyjnego, maksymalnie o objętości jednej strony A4 lub pliku video maksymalnie o długości 1 minuty.
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Klauzula

Wyrażam zgodę, aby Agencja Pro Cinema z siedzibą w Łodzi (95-070) przy ul. Piotrkowskiej 203/205 przetwarzało moje dane osobowe umieszczone przez mnie w dokumentach rekrutacyjnych oraz przedstawione przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu poinformowania mnie o przyszłych rekrutacjach i umożliwienia wzięcia przeze mnie udziału w takich przyszłych rekrutacjach. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Niniejszym informujemy Pana/-ią, że:
 1. administratorem podanych przez Pana/-ią, w związku z udziałem w procesie rekrutacji, danych osobowych będzie Agencja Pro Cinema - Kino Charlie, ul. Piotrkowska 203/205, 90-451 Łódź;

 2. może Pan/-i skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: kino@charlie.pl lub pisemnie na adres siedziby Kina Charlie podany powyżej we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Kino Charlie oraz w związku z wykonywaniem praw przysługujących Panu/-i, o których mowa poniżej;

 3. podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przetwarzane:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) - w celu umożliwienia wzięcia udziału w procesie rekrutacji na stanowisko opisane w niniejszym ogłoszeniu, czyli podjęcia na Pana/-i żądanie działań przed zawarciem umowy pomiędzy Panem/-ią a Kinem Charlie;

 2. w przypadku wyrażenia przez Pana/-ią zgody na udział w przyszłych rekrutacjach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - tj. na podstawie Pana/-i zgody w celu poinformowania o przyszłych rekrutacjach i umożliwienia wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach;

 3. w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z Pana/-i udziałem w procesie rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kina Charlie w postaci ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń związanych z udziałem w procesie rekrutacji;
 1. podane przez Pana/-ią dane osobowe będą udostępniane lub powierzane w celu dalszego przetwarzania zaufanym podmiotom współpracującym z Kinem Charlie, w szczególności podmiotom świadczącym usługi finansowo-księgowe, hostingowe, informatyczne, prawne;

 2. podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku, o którym mowa w pkt 3) lit b) powyżej - do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w procesie rekrutacji; jeżeli wyraził/-a Pan/-i zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach, Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres roku lat od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych;

 3. przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Kina Charlie dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 4. w wypadku wskazanym w pkt 3) lit. c) powyżej przysługuje Panu/-i prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez Kino Charlie;

 5. w wypadkach wskazanych w pkt. 3) a) i b) powyżej przysługuje Panu/-i prawo do przenoszenia danych osobowych, jeżeli te dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

 6. w wypadku wskazanym w pkt 3) lit. b) powyżej może Pan/-i, w dowolnym momencie, cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie udzielonej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/-i zgody przed jej cofnięciem;

 7. przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Kino Charlie;

 8. podanie przez Pana/-ią danych osobowy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Panu/-i udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez Kino Charlie, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach - niepodanie danych osobowych uniemożliwi również poinformowanie Pana/-i o przyszłych rekrutacjach i wzięcie udziału w takich przyszłych rekrutacjach.
Kupujesz bilet online? Możesz okazać go na telefonie, przed wejściem na salę

www.OpenCinema.pl
Zapraszamy do współpracy przy
organizacji kina letniego
Subwencja


Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 oraz 6.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR S.A.Copyright 2021 © Kino Charlie - Wszelkie prawa zastrzeżone / Polityka RODO / Polityka Cookies