Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]I FESTIWAL ANIMACJI "REANIMACJA" 2004
ANIMATED FILM FESTIVAL "REANIMACJA" 2004
16-17 kwietnia 2004 r., Kino Charlie

Wstęp   Regulamin   Statute (English)   Formularz zgłoszeniowy (Aplication Form)

Filmy konkursowe   Bloki konkursowe   Opisy filmów   Program

Laureaci Festiwalu

REGULAMIN

§1. Czas, miejsce, organizatorzy.
 1. Festiwal Animacji "REANIMACJA" odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2004 roku, w Łodzi, w kinie "Charlie", przy ulicy Piotrkowskiej 203/205.
 2. Organizatorami są Stowarzyszenie Łódź Filmowa i Grupa "KinoForma".
§2. Warunki uczestnictwa.
 1. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy prac animowanych bez względu na wiek. W konkursie nie mogą brać udziału prace przygotowane przez członków Jury lub Komisji Selekcyjnej.
 2. Warunkiem udziału w Festiwalu jest nadesłanie na koszt własny uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2004 r. (brana pod uwagę data stempla pocztowego):
  - płyty CD-R lub kasety VHS z pracą konkursową + wypełnionym formularzem A4
  - dokładnie wypełnione formularze zgłoszeniowe x2 (wydruk formularza A4 i okładki CD)
  - koszulka do segregatora w formacie A4
  na adres Biura Organizacyjnego Festiwalu: ul. Piotrkowska 203/205, 90 - 451 Łódź
 3. Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa filmy niezależnie od formy każdego z nich. Filmy nie mogą zawierać treści naruszających normy prawne i etyczne.
 4. Organizator nie ma w obowiązku zwrotu nadesłanych prac; może jednak to uczynić na wyraźne życzenie i koszt uczestnika.
 5. W razie wątpliwości, co do autentyczności pracy organizator ma prawo do usunięcia jej z festiwalu.
 6. Twórcy przyjeżdżają do Łodzi na koszt własny.
§3. Warunki techniczne.
 1. Do konkursu należy zgłaszać filmy zrealizowane w latach od 2000r., w dowolnej technice animacji (rysunek, wycinanka, plastelina, kukiełka, animacja komputerowa itd.). Można zgłosić również film kombinowany, w którym animacja stanowi co najmniej 50%.
 2. Filmy mogą być zrealizowane w dowolnej formie przekazu - 35 mm,16 mm, wideo, VHS, BETACAM (każdy film na oddzielnej kasecie), płyty DVD (z podanym kodekiem; legalne oprogramowanie) - z wyjątkiem taśmy 8 mm.
 3. Czas trwania pracy (pokazu) od 30 sekund do 30 minut.
 4. Film może posiadać napisy (początkowe/końcowe) zawierające między innymi: tytuł, autora filmu, rok produkcji itp.
 5. Twórca zgłaszający film zobowiązany jest: podać jego tytuł, czas trwania, system przekazu, krótki opis treści filmu, nazwę i dokładny adres wytwórni oraz swoje nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego, (jeśli studiuje, podać nazwę i dokładny adres uczelni). W wypadku zrzeszenia w Nieprofesjonalnym Klubie Filmowym prosimy podać jego nazwę i pełny adres.(Prosimy wypełnić czytelnie kartę zgłoszenia.)
§4. Kwalifikacja i ocena prac.
 1. W przypadku ponadplanowej ilości zgłoszeń filmów prace obejrzy Komisja Selekcyjna, powołana przez organizatorów, która dokona kwalifikacji filmów do konkursu. Następnie wybrane prace ocenia podczas trwania festiwalu Jury złożone ze specjalistów, teoretyków i praktyków, zajmujących się sztuką nowych mediów.
 2. O dopuszczeniu pracy do konkursu zgłaszający zostanie poinformowany na tydzień przed rozpoczęciem festiwalu drogą telefoniczną lub e-mailowa.
 3. Najlepsze filmy zostaną uhonorowane następującymi nagrodami i wyróżnieniami:
  • Nagroda Główna Jury
  • Nagroda Publiczności
  Uwaga:
  Jury ma prawo dokonać zmian w rozdziale niektórych nagród
§5. Sugerowane rodzaje prac:
 • FILM-ARTYSTYCZNY - film/animacja stworzona w dowolnym stylu i formie, w zależności od pomysłowości autora.
 • FILM-KRESKÓWKA - film/animacja o charakterze kreskówki (żartu).
 • FILM REKLAMOWY
 • FILM-TEMATYCZNY - film/animacja o sprecyzowanym tytule, mająca na celu ukazanie tego tematu oczami autora.
 • FILM W FORMIE TELEDYSKU
§6. Postanowienia końcowe.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania pracy z konkursu z powodu wadliwej jakości technicznej uniemożliwiającej projekcje.
 2. Od chwili dostarczenia filmu konkursowego organizatorom do momentu zakończenia festiwalu film pozostaje w depozycie Dyrektora Festiwalu. Filmy mogą zostać zwrócone Twórcom dopiero po zakończeniu festiwalu, tylko na ich wyraźne życzenie sformułowane w Formularzu Zgłoszeniowym i na ich koszt.
 3. Werdykty Komisji Kwalifikacyjnej oraz Jury są ostateczne i niepodważalne.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za złamanie przez Twórców Praw Autorskich.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fragmentów prac w celach promocyjnych.
 6. Przesłanie prac z wypełnionym formularzem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
§7. Informacje dodatkowe
 1. Festiwalowi będą towarzyszyć imprezy dodatkowe; projekcje filmów wybitnych twórców, impreza muzyczna, pokazy pozakonkursowe, spotkania z twórcami oraz forum dyskusyjne.
 2. Inauguracja festiwalu odbędzie się dnia 16 kwietnia 2004 r. Uroczyste zakończenie, wręczenie nagród oraz pokaz nagrodzonych filmów odbędzie się dnia 17 kwietnia 2004 r.
 3. Szczegóły programowe festiwalu zostaną podane w osobnym ogłoszeniu. Wszelkie informacje dotyczące festiwalu można uzyskać w Biurze Organizacyjnym mieszczącym się przy ul. Piotrkowskiej 203/205 (Stowarzyszenie Łódź Filmowa), 90-451 Łódź, tel. 0-42 6374150, fax. 0-42 6360092, e-mail: reanimacja2004@wp.pl
Repertuar

Rezerwacja online

18.01 - czwartek
19.01 - piątek
20.01 - sobota
21.01 - niedziela
22.01 - poniedziałek
23.01 - wtorek
24.01 - środa
25.01 - czwartek
27.01 - sobota
30.01 - wtorek
31.01 - środa
12.02 - poniedziałek
Repertuar godzinowy

Filmy w repertuarzeWydarzenia

12 lutego 2018
ŁÓDZKA PREMIERA Z UDZIAŁEM TWÓRCÓW: POMIĘDZY SŁOWAMI
od 12 stycznia 2018
POKAZY FILMU: IGNACY LOYOLA
18 stycznia 2018 r, godz. 22:00
HAPPY HOUR: Cicha noc
24 stycznia 2018 r.
ŚRODA SENIORA: IGNACY LOYOLA/ KOBIETY MOJEGO ŻYCIA/ TWÓJ VINCENT/ THE FLORIDA PROJECT/ GOTOWI NA WSZYSTKO. EXTERMINATOR
25 stycznia 2018
SPECJALNY POKAZ PRZEDPREMIEROWY DLA KLAS PONADGIMNAZJALNYCH POŁĄCZONY Z DYSKUSJĄ: JESZCZE NIE KONIEC
25 stycznia 2018 r, godz. 22:00
HAPPY HOUR: Party
26 stycznia 2018
POKAZ PRZEDPREMIEROWY: TRZY BILLBOARDY ZA EBBING, MISSOURI
26 stycznia - 1 lutego 2018
NAJLEPSZE POLSKIE 30'
30 stycznia, godz. 20:00
CHARLIE KOCHA KOBIETY: PLAN B
31 stycznia, godz. 19:00
POKAZ PRZEDPREMIEROWY Z DKF WYSOKIE OBCASY: HAPPY END
29 stycznia - 4 lutego, godz. 10:00
FERIE ZIMOWE W KINIE CHARLIE
2 lutego - 15 lutego 2018
POKAZY FILMU: NIEMIŁOŚĆ

Inne wydarzenia

Kinekspert

www.architektum.pl

ADSPurposewww.zak.lodz.pl


Copyright 2000 © Kino Charlie - Wszelkie prawa zastrzeżone - Projekt i wykonanie CharlieWebmedia