Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]W ramach Międzynarodowego Dnia Animacji
POKAZ NAJLEPSZYCH PORTUGALSKICH ANIMACJI
12 listopada 2007 r., kino Charlie

Wstęp wolny!


Międzynarodowy Dzień Animacji jest obchodzony na całym świecie w dniu 28 października dla uczczenia pierwszego publicznego pokazu w Grevin Museum in Paris in 1892.

Kino Charlie i Fundacja KinoForma włączają się w tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Animacji w Polsce. We wspólpracy z odziałami ASIFY na świecie przez cały listopad prezentowac bedziemy w kinie Charlie najlepsze filmy animowane z różnych stron świata (między innmi: z USA, Brazylii, Korei, Francji).

12 listopada zapraszamy na pokaz najlepszych portugalskich animacji.


W programie:


Her Scarf/Jej szalik
Video clip, Animation, 2007, 3`, Portugal

Director/Reżyseria: Pedro Lino
Animation/Animacja: Pedro Lino
Technique/Technika: Drawing on paper/Rysunek na papierze
Album: The Temple Bell, by Old Jerusalem

The passing of time, its effects, going forward and backward, and the uncertain certainty of really knowing what we want. That, and the moving attention to the small gestures and symbols (like the scarf), in a constant visual metaphor of our emotions.

Upływ czasu, jego skutki i niedefiniowalna pewność tego, czego naprawdę chcemy. To i koncentracja na małych gestach i symbolach (jak szalik) przedstawione jako metafora naszych emocji.

A noiva do gigante | The giant's bride/Narzeczona wielkoluda
Animation, 2006, 7', Portugal

Director/Reżyseria: Nuno Amorim
Script/Scenariusz: Nuno Amorim, Virgílio Almeida (based on a Timor's traditional tale)
Photography/Zdjęcia: Nuno Amorim
Soundtrack/Muzyka: Paulo Curado
Animation/Animacja: Carina Beringuilho, Marta Teives
Technique/Technika: 2D animation and drawing/Animacja 2D i rysunek
Producer/Producent: Animais AVPL

In a sleepy village, somewhere in the mountains of Timor Loro Sae, a night, as clear as day, witnesses a struggle between the forces of love and destruction. Visions of horror, decaying bodies and an enchanting force, which twists and squeezes the souls of those who see it. This war shakes the earth, conjures birds from the sky and brings the moon down to earth.

W sennej wiosce, gdzieś w górach Timor Loro Sae, noc, tak jasna jak dzień, przygląda się zmaganiom miłości i destrukcji. Horror, rozkładające się ciała i ta czarująca siła, która miażdży dusze widzów. Ta wojna wstrząsa ziemią, przywołuje ptaki z nieba i ściąga księżyc na ziemię..

A Culpa | The Guilt/Wina Animation, 2006, 7', Portugal Director/Reżyseria: Irina Calado e Carlos Fernandes
Script/Scenariusz: Irina Calado
Soundtrack/Muzyka: Maestro Nick Nicotine
Animation/Animacja: Fiona Nunes, Irina Calado, Rui Gamito
Technique/Technika: 2D animation
Producer/Producent: Humberto Santana | Animanostra
Associated producer/Koproducent: Luís da Matta Almeida

This is a short about the relativity of guilt and blame and the acts that occasion them. A young girl lives with the guilt that her birth caused everyone in the world to disappear; everyone, that is, except her mother who hates her for it.

To film o względności winy i odpowiedzialności, i czynów leżących u ich podstaw. Młoda dziewczynka żyje w poczuciu winy, że jej narodziny spowodowały zniknięcie wszystkich ludzi na świecie; wszystkich oprócz jej matki, która ją za to nienawidzi.

O turno da noite | Night Shift/Nocna zmiana
6', animation series, 2006, Portugal

Director/Reżyseria: Carlos Fernandes
Producer/Producent: Humberto Santana
Script/Scenariusz: Nuno Duarte
Soundtrack/Muzyka: Joao Penedo
Animation/Animacja: Carla Guita, Fiona Nunes, Osvaldo Medina, Rui Gamito, Joao Ferreira

What if the dead could speak? And what if they decided to act out their lives and deaths in a morgue somewhere to a seemingly autistic cleaner?
At days end, the phantoms come alive and create an alternative reality... that of "the night shift".

A gdyby tak zmarli umieli mówić? I zdecydowaliby się odegrać swoje życie i śmierć gdzieś w kostnicy przed pozornie autystyczną sprzątaczką? Pod koniec dnia duchy ożywają w alternatywnej rzeczywistości.. na nocnej zmianie.

Sem dúvida amanha | Tomorrow... without doubt/Jutro.. bez wątpliwości
Animation, 2006, 7', Portugal
Director/Reżyseria: Pedro Brito
Script/Scenariusz: Pedro Brito
Soundtrack/Muzyka: Maestro Nick Nicotine IV
Animation/Animacja: Joao Ferreira, Pedro Brito
Technique/Technika: Animaçao 2D
Producer/Producent: Humberto Santana, Animanostra

Since the day someone stole his wallet containing all his documents, a man lived deprived of his own identity and becomes a pickpocket looking in strangers' pockets for what was once rightfully his.

Od dnia, w którym ktoś ukradł jego portfel zawierający wszystkie jego dokumenty, człowiek pozbawiony własnej tożsamości staje się kieszonkowcem, poszukującym w cudzych kieszeniach tego, co kiedyś należało się i jemu.

Histórias de Molero | Molero Stories/Historie Molero
Todos os gajos tem um tio maluco | Everyone has a nutty uncle/Każdy ma szalonego wujka

6', animation series, 2006, Portugal

Director/Reżyseria: Afonso Cruz
Script/Scenariusz: Humberto Santana
Soundtrack/Muzyka: Paulo Curado
Animation/Animacja: Joao Morais, Osvaldo Medina, Pedro Brito, Rui Gamito
Soundtrack/Muzyka: Paulo Curado, Nuno Gelpi, Estúdio Animais
Associate producer/Koproducent: Luís da Matta Almeida

There are nuts for every season. Some good and some bad. Peida Gadocha has an aunt who's nuts for dresses. Zuca has an uncle who's forever reading books and suffers from seizures that leave him slack-jawed and vacant-minded.

Istnieją różne rodzaje szaleństwa. Niektóre dobre, inne gorsze. Peida Gadocha ma ciotkę, która szaleje na punkcie sukienek. Zuca ma wujka, który nieustannie czyta książki i cierpi na ataki skutkujące poluzowaniem szczęki i pustogłowiem.

Serao | Will be/Stanie się
Animation, 2006, 3', Portugal

Director/Reżyseria: Joana Toste
Producer/Producent: gomtch-gomtch
Argumento/Scenariusz: joana toste
Soundtrack/Muzyka: luis ventura
Animation/Animacja: sofia cavalheiro
Technique/Technika: animaçao tradicional 2D

"to have or not to have, power about our future......this is the question"

"mieć czy nie mieć władcy nad przyszłością...oto jest pytanie"

História de um Caramelo | A Caramel Tale/Karmelowa baśń
Animation, 2007, 10', Portugal

Director/Reżyseria: Pedro Mota Teixeira
Producer/Producent : Cinemate
Executive Producers/Producent wykonawczy: Animago
Script/Scenariusz: Rita Serra
Soundtrack/Muzyka: Quarteto Melax
Technique/Technika: Animaçao 2D e 3D/animacja 2D i 3D
3D Director: Luís Griffu | Luís Félix

Based on a story by Rita Serra, named "The Caramel". The sad life of a caramel that lives in a gas station abandoned in the middle of Alentejo in the sixties.

Film na podstawie historii "Karmel" autorstwa Rity Serra. Smutne życie karmelu na stacji benzynowej, porzuconego w centrum Alenetejo w Latach 60tych XX wieku.

História Trágica com final feliz | Tragic Story with Happy Ending/Tragiczna historia o szczęśliwym zakończeniu
Animation, 2005, 7' 46, Portugal

Director/Reżyseria: Regina Pessoa
Script/Scenariusz: Regina Pessoa
Photography/Zdjęcia: Patrick Tallaron
Soundtrack/Muzyka: Normand Roger
Animation/Animacja: Regina Pessoa, Sylvie Leonard, Laurent Repiton
Technique/Technika: Scratch on paper/Zdrapka na papierze
Producer/Producent: Ciclope Filmes + Folimage + Office National du Film + Arte

Some people are different. All what they whish is to be like to the others, deliciously mixing among the crowd. There are people spending the rest of their lives fighting to achieve this, denying or hiding their differences. Some other assumes it and raise up themselves, getting their place close to the others... in their hearts...

Niektórzy ludzie są inni. Wszystko, o czym marzą, to upodobnić się do innych i wmieszać się w tłum. Istnieją ludzie poświęcający życie, by to osiągnąć, zaprzeczając swojej odmienności i ukrywając ją.

Jantar em Lisboa | Dinner in Lisbon/Kolacja w Lizbonie
Animation, 2006, 10', POrtugal

Director/Reżyseria: André Carrilho
Script/Scenariusz: JP Simoes
Soundtrack/Muzyka: JP Simoes
Animation/Animacja: André Carrilho
Technique/Technika: Animaçao em desenho
Producer/Producent: Animais AVPL

Jaime Icaro works on a weekly TV magazine. At the end of another dull working day he receives a fax from Teresa, his girlfriend, breaking up from their one year relation Jaime leaves the office reading the fax, and only a few minutes latter he realises that Lisbon is not having a normal rush hour...

Jaime Icaro pracuje w tygodniku publikującym program telewizyjny. Pod koniec kolejnego nudnego dnia pracy otrzymuje fax od Teresy, swojej dziewczyny kończący ich blisko roczny związek. Jaime wychodzi z biura, czytając fax, jednak już kilka minut później zauważa, że Lizbona nie doświadcza normalnych godzin szczytu...

Stuart
Animation, 2006, 11`, Portugal

Director/Reżyseria: José Pedro Cavalheiro - Zepe
Script/Scenariusz: José Pedro Cavalheiro - Zepe
Soundtrack/Muzyka: Paulo Curado
Animation/Animacja: Emanuel Militao, José Miguel Ribeiro, Sofia Cavalheiro, Carina Beringuilho, Cristiano Salgado, Yann Thual, Armando Coelho e Osvaldo Medina.
Producer/Producent: Luís da Matta Almeida
Producer/Producent: Zeppelin Filmes, Animais, Insectos
Executive Producers/Producent wykonawczy: Zepe, Nuno Amorim e Luís da Matta Almeida.

Wandering about a sordid and abandoned Lisbon, based on the graphical Works of Stuart de Carvalhais.Repertuar

Rezerwacja online

26.04 - czwartek
27.04 - piątek
28.04 - sobota
29.04 - niedziela
30.04 - poniedziałek
01.05 - wtorek
02.05 - środa
03.05 - czwartek
04.05 - piątek
05.05 - sobota
06.05 - niedziela
07.05 - poniedziałek
08.05 - wtorek
09.05 - środa
10.05 - czwartek
11.05 - piątek
12.05 - sobota
13.05 - niedziela
18.05 - piątek
19.05 - sobota
20.05 - niedziela
25.05 - piątek
26.05 - sobota
27.05 - niedziela
29.05 - wtorek
Repertuar godzinowy

Filmy w repertuarzeWydarzenia

PLAKATOBRANIE!
od 20 kwietnia 2018
POKAZY PREMIEROWE: NIE JESTEM CZAROWNICĄ
od 20 kwietnia 2018 r.
POKAZY PREMIEROWE: TAM GDZIE MIESZKA BÓG
22 kwietnia 2018
NIEDZIELA SENIORA: Tam gdzie mieszka Bóg/Pół na pół/ Twarz/Lato 1993/ Nigdy Cię tu nie było
24 kwietnia 17:30 ; 26 kwietnia 17:30
POKAZY SPECJALNE: NAJLEPSZE POLSKIE 30' VOL. 2
25 kwietnia 2018 r.
ŚRODA SENIORA: WYSPA PSÓW/PÓŁ NA PÓŁ/TWARZ/TAM GDZIE MIESZKA BÓG/ DZIEWCZYNA WE MGLE
25 kwietnia godz.19:00
POKAZ PRZEDPREMIEROWY Z DKF WYSOKIE OBCASY: 120 uderzeń serca
26 kwietnia 2018, godz. 21:30
HAPPY HOUR: Nigdy Cię tu nie było
7 maja 2018
UROCZYSTE OTWARCIE 9. PRZEGLĄDU NOWEGO KINA FRANCUSKIEGO POŁĄCZONE ZE SPOTKANIEM FILOZOFICZNYM: 120 UDERZEŃ SERCA
CINERGIA: OUT OF THE BOX

7-13 maj 2018
9. PRZEGLĄD NOWEGO KINA FRANCUSKIEGO
CINERGIA: OUT OF THE BOX

16 i 23 maja 2018
V ŁODZKIE SENIORALIA W KINIE CHARLIE
POKAZY SPECJALNE FILMÓW: KATYŃ. OSTATNI ŚWIADEK | NASZE NAJLEPSZE WESELE

18-20 maja 2018 r.
WEEKEND Z MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY 2018
25-27 maja 2018
24. EDYCJA FESTIWALU FILMOWEGO: WIOSNA FILMÓW

Inne wydarzenia

Kinekspert

www.architektum.pl

ADSPurposewww.zak.lodz.pl


Copyright 2000 © Kino Charlie - Wszelkie prawa zastrzeżone - Projekt i wykonanie CharlieWebmedia