Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]II FESTIWAL ANIMACJI "REANIMACJA" 2005
ANIMATED FILM FESTIVAL "REANIMACJA" 2005
15-17 kwietnia 2005 r., Kino Charlie
15-17 April 2005, Charlie Cinema
15-17 avril 2005, Charlie Cinema


  Wstęp   Plakat   Program   Filmy konkursowe   Bloki konkursowe   Regulamin

Sylwetki Jurorów   Organizatorzy   Formularz zgłoszeniowy   Poprzednia edycja

Zwycięzca tegorocznej edycji


  Statute   Poster   Jury Members   Aplication Form   Previous Edition


  Intro   Affiche   Reglement   Formulaire d'Application   Edition précédenteRegulamin II Festiwalu Animacji "REANIMACJA" 2005


§1. Czas, miejsce, organizatorzy.
 1. II Festiwal Animacji "REANIMACJA" odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2005 roku w Łodzi, w kinie "Charlie", przy ulicy Piotrkowskiej 203/205.

 2. Organizatorami są Stowarzyszenie Łódź Filmowa i Grupa "KinoForma".

§2. Zasady uczestnictwa w konkursie.
 1. W konkursie Festiwalu biorą udział prace zgłaszane przez szkoły artystyczne i filmowe, firmy producenckie, instytucje filmowe i indywidualnych twórców. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy prac animowanych bez względu na wiek. W konkursie nie mogą brać udziału prace przygotowane przez członków Jury lub Komisji Selekcyjnej.

 2. Warunkiem udziału w konkursie Festiwalu jest nadesłanie na koszt własny uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2005 r. (brana pod uwagę data stempla pocztowego):

  • płyty CD-R lub kasety VHS z pracą konkursową + wypełnionym formularzem A4
  • dokładnie wypełnione formularze zgłoszeniowe x 2 (wydruk formularza A4 i okładki CD)
  • koszulka do segregatora w formacie A4

  na adres Biura Organizacyjnego Festiwalu: ul. Piotrkowska 203/205, 90-451 Łódź

 3. Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa filmy niezależnie od formy każdego z nich. Filmy nie mogą zawierać treści naruszających normy prawne i etyczne.

 4. Organizator nie ma w obowiązku zwrotu nadesłanych prac; może jednak to uczynić na wyraźne życzenie i koszt uczestnika.

 5. W razie wątpliwości co do autentyczności pracy Organizatorzy mają prawo do usunięcia jej z konkursu.

 6. Twórcy przyjeżdżają do Łodzi na koszt własny.

§3. Warunki techniczne.
 1. Do konkursu należy zgłaszać filmy zrealizowane w okresie 2003 - 2005 (które nie brały udziału w poprzednim Festiwalu), niezależnie od technologii animacji. Można zgłosić również film kombinowany, w którym animacja stanowi co najmniej 50%.

 2. Filmy mogą być zrealizowane w dowolnej formie przekazu - 35 mm, 16 mm, wideo, VHS, BETACAM (każdy film na oddzielnej kasecie), płyty DVD (z podanym kodekiem; legalne oprogramowanie) - z wyjątkiem taśmy 8 mm.

 3. Czas trwania pracy (pokazu) od 30 sekund do 30 minut.

 4. Film może posiadać napisy (początkowe/końcowe) zawierające między innymi: tytuł, autora filmu, rok produkcji itp.

 5. Twórca zgłaszający film zobowiązany jest: podać jego tytuł, czas trwania, system przekazu, krótki opis treści filmu, nazwę i dokładny adres wytwórni oraz swoje nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego, (jeśli studiuje, podać nazwę i dokładny adres uczelni). W wypadku zrzeszenia w nieprofesjonalnym klubie filmowym prosimy podać jego nazwę i pełny adres.(Prosimy wypełnić czytelnie kartę zgłoszenia.)

§4. Kwalifikacja prac.
 1. W przypadku ponadplanowej ilości zgłoszeń filmów prace obejrzy Komisja Selekcyjna, powołana przez Organizatorów, która dokona kwalifikacji filmów do konkursu. Następnie wybrane prace ocenia podczas trwania Festiwalu Jury konkursu.

 2. O dopuszczeniu pracy do konkursu Zgłaszający zostanie poinformowany na tydzień przed rozpoczęciem Festiwalu drogą telefoniczną lub e-mailową.

§5. Jury konkursu.
 1. Jury składa się ze specjalistów, teoretyków i praktyków, zajmujących się sztuką nowych mediów oraz animacji tradycyjnej.

 2. Jurorzy otrzymają zestaw wszystkich prac konkursowych na 21 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.

 3. Jurorzy oceniają prace i przyznają Główna Nagrodę na posiedzeniu, po zakończeniu części konkursowej Festiwalu.

 4. Jurorzy mają prawo wskazać prace, którym chcieliby przyznać wyróżnienia.

 5. Protokół z posiedzenia Jury przygotowuje Sekretarz Jury.

 6. We wszystkich sporach głos decydujący ma Przewodniczący Jury.

§6. Nagrody:
 1. Nagrodą Główną jest nagroda Złotego Ślimaka i nagroda pieniężna.

 2. Spośród propozycji Jurorów Przewodniczący ma prawo przyznać trzy wyróżnienia.

 3. Publiczność przyznaje Nagrodę Publiczności dla najlepszego jej zdaniem filmu w konkursie Festiwalu.

 4. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali zakończeniowej Festiwalu, 17 kwietnia 2005 r.

§7. Postanowienia końcowe.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania pracy z konkursu z powodu wadliwej jakości technicznej uniemożliwiającej projekcję.

 2. Od chwili dostarczenia filmu konkursowego Organizatorom do momentu zakończenia Festiwalu film pozostaje w depozycie Dyrektora Festiwalu. Filmy mogą zostać zwrócone Twórcom dopiero po zakończeniu Festiwalu, tylko na ich wyraźne życzenie sformułowane w Formularzu Zgłoszeniowym i na ich koszt.

 3. Werdykty Komisji Selekcyjnej oraz Jury są ostateczne i niepodważalne.

 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za złamanie przez Twórców praw autorskich.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fragmentów prac w celach promocyjnych.

 6. Przesłanie prac z wypełnionym formularzem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

§8. Informacje dodatkowe
 1. Festiwalowi będą towarzyszyć imprezy dodatkowe; projekcje filmów wybitnych twórców, impreza muzyczna, pokazy pozakonkursowe, spotkania z twórcami oraz forum dyskusyjne.

 2. Inauguracja Festiwalu odbędzie się dnia 15 kwietnia 2005 r. Uroczyste zakończenie, wręczenie nagród oraz pokaz nagrodzonych filmów odbędzie się dnia 17 kwietnia 2005 r.

 3. Szczegóły programowe Festiwalu zostaną podane w osobnym ogłoszeniu.

 4. Wszelkie informacje dotyczące Festiwalu można uzyskać w Biurze Organizacyjnym mieszczącym się przy ul. Piotrkowskiej 203/205, 90-451 Łódź, tel. 0-42 636 00 92, fax. 0-42 636 03 14, e-mail: reanimacja2005@wp.pl.
Repertuar

Rezerwacja online

26.04 - czwartek
27.04 - piątek
28.04 - sobota
29.04 - niedziela
30.04 - poniedziałek
01.05 - wtorek
02.05 - środa
03.05 - czwartek
04.05 - piątek
05.05 - sobota
06.05 - niedziela
07.05 - poniedziałek
08.05 - wtorek
09.05 - środa
10.05 - czwartek
11.05 - piątek
12.05 - sobota
13.05 - niedziela
18.05 - piątek
19.05 - sobota
20.05 - niedziela
25.05 - piątek
26.05 - sobota
27.05 - niedziela
29.05 - wtorek
Repertuar godzinowy

Filmy w repertuarzeWydarzenia

PLAKATOBRANIE!
od 20 kwietnia 2018
POKAZY PREMIEROWE: NIE JESTEM CZAROWNICĄ
od 20 kwietnia 2018 r.
POKAZY PREMIEROWE: TAM GDZIE MIESZKA BÓG
22 kwietnia 2018
NIEDZIELA SENIORA: Tam gdzie mieszka Bóg/Pół na pół/ Twarz/Lato 1993/ Nigdy Cię tu nie było
24 kwietnia 17:30 ; 26 kwietnia 17:30
POKAZY SPECJALNE: NAJLEPSZE POLSKIE 30' VOL. 2
25 kwietnia 2018 r.
ŚRODA SENIORA: WYSPA PSÓW/PÓŁ NA PÓŁ/TWARZ/TAM GDZIE MIESZKA BÓG/ DZIEWCZYNA WE MGLE
25 kwietnia godz.19:00
POKAZ PRZEDPREMIEROWY Z DKF WYSOKIE OBCASY: 120 uderzeń serca
26 kwietnia 2018, godz. 21:30
HAPPY HOUR: Nigdy Cię tu nie było
7 maja 2018
UROCZYSTE OTWARCIE 9. PRZEGLĄDU NOWEGO KINA FRANCUSKIEGO POŁĄCZONE ZE SPOTKANIEM FILOZOFICZNYM: 120 UDERZEŃ SERCA
CINERGIA: OUT OF THE BOX

7-13 maj 2018
9. PRZEGLĄD NOWEGO KINA FRANCUSKIEGO
CINERGIA: OUT OF THE BOX

16 i 23 maja 2018
V ŁODZKIE SENIORALIA W KINIE CHARLIE
POKAZY SPECJALNE FILMÓW: KATYŃ. OSTATNI ŚWIADEK | NASZE NAJLEPSZE WESELE

18-20 maja 2018 r.
WEEKEND Z MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY 2018
25-27 maja 2018
24. EDYCJA FESTIWALU FILMOWEGO: WIOSNA FILMÓW

Inne wydarzenia

Kinekspert

www.architektum.pl

ADSPurposewww.zak.lodz.pl


Copyright 2000 © Kino Charlie - Wszelkie prawa zastrzeżone - Projekt i wykonanie CharlieWebmedia