Drogi Widzu, podczas świadczenia usług przetwarzamy dostarczane przez Ciebie dane zgodnie z naszą Polityką RODO. Kliknij aby dowiedzieć się jakie dane przetwarzamy, jak je chronimy oraz o przysługujących Ci z tego tytułu prawach. Informujemy również, że nasza strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Podczas korzystania ze strony pliki cookies zapisywane są zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych oraz wyłączyć obsługę plików cookies, informacje jak to zrobić przeczytasz tutaj i tutaj. X
STRONA GŁÓWNA / REPERTUAR / ZAPOWIEDZI / WYDARZENIA / FESTIWALE / KINO / CENY BILETÓW / KONTAKT
FOTORELACJE / ZŁOTY GLAN / EDUKACJA FILMOWA / CHARLIE OUTSIDE / OPEN CINEMA / SKLEP / POLITYKA RODO


II FESTIWAL ANIMACJI "REANIMACJA" 2005
ANIMATED FILM FESTIVAL "REANIMACJA" 2005
15-17 kwietnia 2005 r., Kino Charlie
15-17 April 2005, Charlie Cinema
15-17 avril 2005, Charlie Cinema


  Wstęp   Plakat   Program   Filmy konkursowe   Bloki konkursowe   Regulamin

Sylwetki Jurorów   Organizatorzy   Formularz zgłoszeniowy   Poprzednia edycja

Zwycięzca tegorocznej edycji


  Statute   Poster   Jury Members   Aplication Form   Previous Edition


  Intro   Affiche   Reglement   Formulaire d'Application   Edition précédenteRegulamin II Festiwalu Animacji "REANIMACJA" 2005


§1. Czas, miejsce, organizatorzy.
 1. II Festiwal Animacji "REANIMACJA" odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2005 roku w Łodzi, w kinie "Charlie", przy ulicy Piotrkowskiej 203/205.

 2. Organizatorami są Stowarzyszenie Łódź Filmowa i Grupa "KinoForma".

§2. Zasady uczestnictwa w konkursie.
 1. W konkursie Festiwalu biorą udział prace zgłaszane przez szkoły artystyczne i filmowe, firmy producenckie, instytucje filmowe i indywidualnych twórców. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy prac animowanych bez względu na wiek. W konkursie nie mogą brać udziału prace przygotowane przez członków Jury lub Komisji Selekcyjnej.

 2. Warunkiem udziału w konkursie Festiwalu jest nadesłanie na koszt własny uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2005 r. (brana pod uwagę data stempla pocztowego):

  • płyty CD-R lub kasety VHS z pracą konkursową + wypełnionym formularzem A4
  • dokładnie wypełnione formularze zgłoszeniowe x 2 (wydruk formularza A4 i okładki CD)
  • koszulka do segregatora w formacie A4

  na adres Biura Organizacyjnego Festiwalu: ul. Piotrkowska 203/205, 90-451 Łódź

 3. Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa filmy niezależnie od formy każdego z nich. Filmy nie mogą zawierać treści naruszających normy prawne i etyczne.

 4. Organizator nie ma w obowiązku zwrotu nadesłanych prac; może jednak to uczynić na wyraźne życzenie i koszt uczestnika.

 5. W razie wątpliwości co do autentyczności pracy Organizatorzy mają prawo do usunięcia jej z konkursu.

 6. Twórcy przyjeżdżają do Łodzi na koszt własny.

§3. Warunki techniczne.
 1. Do konkursu należy zgłaszać filmy zrealizowane w okresie 2003 - 2005 (które nie brały udziału w poprzednim Festiwalu), niezależnie od technologii animacji. Można zgłosić również film kombinowany, w którym animacja stanowi co najmniej 50%.

 2. Filmy mogą być zrealizowane w dowolnej formie przekazu - 35 mm, 16 mm, wideo, VHS, BETACAM (każdy film na oddzielnej kasecie), płyty DVD (z podanym kodekiem; legalne oprogramowanie) - z wyjątkiem taśmy 8 mm.

 3. Czas trwania pracy (pokazu) od 30 sekund do 30 minut.

 4. Film może posiadać napisy (początkowe/końcowe) zawierające między innymi: tytuł, autora filmu, rok produkcji itp.

 5. Twórca zgłaszający film zobowiązany jest: podać jego tytuł, czas trwania, system przekazu, krótki opis treści filmu, nazwę i dokładny adres wytwórni oraz swoje nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego, (jeśli studiuje, podać nazwę i dokładny adres uczelni). W wypadku zrzeszenia w nieprofesjonalnym klubie filmowym prosimy podać jego nazwę i pełny adres.(Prosimy wypełnić czytelnie kartę zgłoszenia.)

§4. Kwalifikacja prac.
 1. W przypadku ponadplanowej ilości zgłoszeń filmów prace obejrzy Komisja Selekcyjna, powołana przez Organizatorów, która dokona kwalifikacji filmów do konkursu. Następnie wybrane prace ocenia podczas trwania Festiwalu Jury konkursu.

 2. O dopuszczeniu pracy do konkursu Zgłaszający zostanie poinformowany na tydzień przed rozpoczęciem Festiwalu drogą telefoniczną lub e-mailową.

§5. Jury konkursu.
 1. Jury składa się ze specjalistów, teoretyków i praktyków, zajmujących się sztuką nowych mediów oraz animacji tradycyjnej.

 2. Jurorzy otrzymają zestaw wszystkich prac konkursowych na 21 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.

 3. Jurorzy oceniają prace i przyznają Główna Nagrodę na posiedzeniu, po zakończeniu części konkursowej Festiwalu.

 4. Jurorzy mają prawo wskazać prace, którym chcieliby przyznać wyróżnienia.

 5. Protokół z posiedzenia Jury przygotowuje Sekretarz Jury.

 6. We wszystkich sporach głos decydujący ma Przewodniczący Jury.

§6. Nagrody:
 1. Nagrodą Główną jest nagroda Złotego Ślimaka i nagroda pieniężna.

 2. Spośród propozycji Jurorów Przewodniczący ma prawo przyznać trzy wyróżnienia.

 3. Publiczność przyznaje Nagrodę Publiczności dla najlepszego jej zdaniem filmu w konkursie Festiwalu.

 4. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali zakończeniowej Festiwalu, 17 kwietnia 2005 r.

§7. Postanowienia końcowe.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania pracy z konkursu z powodu wadliwej jakości technicznej uniemożliwiającej projekcję.

 2. Od chwili dostarczenia filmu konkursowego Organizatorom do momentu zakończenia Festiwalu film pozostaje w depozycie Dyrektora Festiwalu. Filmy mogą zostać zwrócone Twórcom dopiero po zakończeniu Festiwalu, tylko na ich wyraźne życzenie sformułowane w Formularzu Zgłoszeniowym i na ich koszt.

 3. Werdykty Komisji Selekcyjnej oraz Jury są ostateczne i niepodważalne.

 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za złamanie przez Twórców praw autorskich.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fragmentów prac w celach promocyjnych.

 6. Przesłanie prac z wypełnionym formularzem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

§8. Informacje dodatkowe
 1. Festiwalowi będą towarzyszyć imprezy dodatkowe; projekcje filmów wybitnych twórców, impreza muzyczna, pokazy pozakonkursowe, spotkania z twórcami oraz forum dyskusyjne.

 2. Inauguracja Festiwalu odbędzie się dnia 15 kwietnia 2005 r. Uroczyste zakończenie, wręczenie nagród oraz pokaz nagrodzonych filmów odbędzie się dnia 17 kwietnia 2005 r.

 3. Szczegóły programowe Festiwalu zostaną podane w osobnym ogłoszeniu.

 4. Wszelkie informacje dotyczące Festiwalu można uzyskać w Biurze Organizacyjnym mieszczącym się przy ul. Piotrkowskiej 203/205, 90-451 Łódź, tel. 0-42 636 00 92, fax. 0-42 636 03 14, e-mail: reanimacja2005@wp.pl.
Repertuar

Wydarzenia

Kino

» REZERWACJA BILETÓW
www.OpenCinema.pl
Zapraszamy do współpracy przy
organizacji kina letniegoCopyright 2018 © Kino Charlie - Wszelkie prawa zastrzeżone / Polityka RODO / Polityka Cookies